februar 22, 2017

Zika-virus giver større risiko for høretab

Share

Ny brassiliansk forskning viser, at en af følgevirkningerne ved zika-virus er, at der er 60 gange større risiko for et medfødt høretab.

Zika-virus giver større risiko for høretab

Man har længe vidst, at høretab kan opstå på baggrund af medfødte infektioner som herpes, røde hunde og syfilis. Nu viser det sig, at det også er tilfældet med zika-virus.

I en undersøgelse foretaget af professor Mariana Leal fra the Federal University of Pernambuco i Brassilien fandt man høretab hos 6 procent af de undersøgte zika-virusramte babyer. I befolkningen generelt regner man med, at 1 ud af 1000 babyer er født med et høretab. Dermed er der 60 gange større risiko for et medfødt høretab blandt babyer, der også er født med zika-virus.

I det brassilianske studie testede man babyernes høretærskel to gange med en måneds mellemrum. Hvis babyernes testresultater afveg fra normalen i begge tests, blev babyen diagnosticeret med høretab.

Kilde: hear-it