december 23, 2011

Zebrafisk mod tinnitus

Share

Zebrafisk mod tinnitus

Den amerikanske audiolog og cellebiolog Ernest Moore har muligvis fundet en behandlingsmetode mod tinnitus. Behandlingen er udviklet ved at iagttage, hvordan zebrafisk reagerer på forskellige typer præparater.

Ernest Moore udsatte fiskene for forskellige stoffer, optog deres svømmemønster på video og så på cellerne i deres ører for at se, om aktivitet af elektriske impulser var øget – et af de tidlige tegn på høreskader og tinnitus.

Efterfølgende forsøgte Moore så at standse de elektriske impulser ved at bruge præparater, der skulle få cellerne til at vende tilbage til deres normale aktivitetsniveau.

De indledende undersøgelser har vist, at det faktisk er muligt at standse den tinnitus-agtige udvikling i cellerne i zebrafiskenes ører. Moore er nu sammen med en række læger ved at vurdere om der er grundlag for at iværksætte et klinisk eksperiment.

Kilde: www.animallab.com, 02/05/2008