juli 30, 2012

Zebrafinker mister sangen hvis de mister hørelsen

Share

Zebrafinker mister sangen hvis de mister hørelsen

Fugle mister evnen til at synge, hvis de mister hørelsen. Det viser ny forskning, der antyder, at høretab også kan gå ud over menneskers evne til at tale.

 

Det er forskere fra Duke University i USA, der har studeret hanfugle af arten zebrafinke for at finde ud af hvordan høretab påvirker den del af fuglenes hjerne, der kontrollerer sangen.

Sangfugle varierer fra de fleste andre dyr, fordi hannernes parringssang forsvinder når de mister hørelsen.

I undersøgelsen fandt forskerne ud af, at den del af sangfuglenes hjerner, der styrer fuglenes evne til at synge, begyndte at gå til indenfor 24 timer efter at fuglen havde mistet hørelsen.

"Da h¿relsen var væk, så vi meget hurtigt forandringer i de dele af hjernen, der styrer evnen til at synge - fuglenes pendant til det at tale," siger professor Richard Mooney.

I undersøgelsen benyttede forskerne protein fra vandmænd, der kan få sangfuglenes nerveceller til at lyse grønt når de bliver iagttaget under mikroskop. På den måde kunne de konstatere at døvheden gav udslag i hurtige forandringer i de små forbindelser mellem nervecellerne.

Eftersom størrelsen og styrken på nerveforbindelserne forandrede sig under mikroskopet, kunne forskerne forudsige, hvilke fugles sang der ville blive ringere i løbet af de følgende dage.

"Jeg tør godt vove det ene øje og sige, at jeg formoder at det er de samme forandringer, der gør sig gældende i menneskehjerner - især i Brocas område, som er en del af hjernen der spiller en vigtig rolle i forhold til at tale, og som også modtager input fra hørenerven," siger Richard Mooney.

Kilde: hear-it.org, 23/07/2012