januar 30, 2014

Yngre voksne bør forberede sig på høretab

Share

En ud af fire 18-44 årige, der bruger høretelefoner fortæller om høreproblemer, viser resultaterne fra en undersøgelse.

Unge på natklubber

Flere og flere mennesker har problemer med at høre. Især unge mennesker er i risikogruppen, da de ofte bruger høretelefoner ved høj lydstyrke. Dette er også tilfældet for yngre voksne i New York, der er kendt som byen, der aldrig sover og hvor undersøgelsen er foretaget.

Ifølge den amerikanske undersøgelse, har en ud af fire unge fra New York i alderen 18-44 et høretab, da 23 % af de adspurgte svarede at de havde høreproblemer. Disse 23 % bruger høretelefoner ved høj lydstyrke i mindst fem dage om ugen og i fire timer om dagen . Samlet set svarede 16% af de adspurgte newyorkere at de har høreproblemer .

Forskerne konkluderer, at hvis yngre voksne ofte bruger høretelefoner ved høj lydstyrke, bør de være klar over de følger det kan give såsom ringen for ørerne eller høretab.

Overforbrug af høretelefoner

Ifølge undersøgelsen lytter yngre voksne ofte til musik gennem høretelefoner og dette ofte med høj lydstyrke. En langvarig udsættelse for høje støjniveauer kan forårsage uoprettelige skader på det indre øre , hvilket resulterer i høretab , tinnitus eller begge dele.

Undersøgelsen viste også, at yngre voksne, der regelmæssigt bruger høretelefoner ved høj lydstyrke er mere end dobbelt så tilbøjelige til at have problemer med hørelsen, end dem der ikke gør.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er en amerikansk undersøgelse fra 2011 foretaget af New York City Department of Health.

For forskerne er budskabet klart: folk skal skrue ned for lyden på deres høretelefoner, hvis de ønsker at beskytte deres ører mod skader.

Kilde: www.hear-it.org