december 07, 2011

Vindmøllestøj bør ændre støjgrænser

Share

Vindmøllestøj bør ændre støjgrænser

Lavfrekvent støj fra store vindmøller er så stort et problem, at støjgrænserne bør ændres, mener akustikforskere.

Vindenergi er et godt og miljørigtigt alternativ til de traditionelle kraftvarmeværker. Men den lavfrekventestøj, vindmøllerne udsender, vil være et stigende problem, jo større møllerne er.
Det har akustikprofessor Henrik Møller fra Aalborg Universitet og hans forskerhold påvist gennem længere tid. De har sammenlignet målinger foretaget af danske Delta og af at hollandsk firma, der viser, at jo større møllerne er – desto voldsommere bliver den lavfrekvente støj.

”Fra de mest almindelige møller på 6-700 til de møller på 2 – 4 megawatt, der sættes op i disse år, flytter støjen sig næsten med en tredjedel oktav – næsten det samme som forskellen på to guitarstrenge. Det betyder at støjen breder sig længere, og at den har lettere ved at trænge ind i folks huse,” siger Henrik Møller.

De nye møller, der skal sættes op i testområder flere steder i landet, vil være på helt op til 12 eller 20 megawatt.

I en bekendtgørelse fra 2006 bliver det slået fast, at vindmøller var undtaget for grænserne for lavfrekvent støj, der normalt gælder for industrien. Vindmøllerne skal kun overholde de normale støjgrænser, fordi embedsmændene i Miljøstyrelsen mente, at den lavfrekvente støj i så fald ikke ville være et problem.

De nuværende støjgrænser sørger for, at naboer til møller typisk ikke kan høre den hvislende lyd af de roterende møllevinger, når de er inden døre. Men med den lavfrekvente støj, vil det komme til at føles, som om man står ved siden af en tændt tørretumbler.

Aalborgforskerne har gennem flere år forsøgt at komme i dialog med Miljøstyrelsen, der indtil videre har været modvillige mod at inddrage forskernes resultater.
Vicedirektør Claus Torp forsikrer, at styrelsen fremover vil gøre hvad den kan for at inddrage forskerne fra Aalborg i bekendtgørelsesarbejdet.

Kilde: Politiken, 06/02/2011