december 23, 2011

Vindmølleindustrien vil ikke vente på støjmålinger

Share

Kommunernes usikkerhed omkring støjen fra kæmpevindmøller ventes at forsinke Folketingsflertallets plan om at rejse et par hundrede kæmpestore vindmøller på land. Det får nu vindmølleindustrien til at bede miljøministeren om at overtale kommunerne til at skride til handling.

Uvisheden omstøj fra kæmpemøller har fået kommuner til at tøve med at finde plads til møllerne, og senest har byrådet i Thisted nedstemt et forslag til en lokalplan for tre møller på hver 127 meter.

Begrundelsen er, at man vil afvente resultaterne af en undersøgelse, der skal vise, om støj i lave frekvenser kan genere naboerne til møllerne. Disse resultater ligger parat om tidligst et år.

Der er allerede blevet foretaget støjmålinger på forsøgsmøller, men vindmøllebranchen og den videnskabelige ekspertise er uenige om, hvordan konklusionen skal tolkes. Videnskabsfolkene mener, at rapporten afslører et problem med lavfrekvent støj fra store møller, branchen mener det modsatte.

Nu vil blandt andre Thisted Kommune afvente resultatet af en serie lyttetest, som Aalborg Universitet skal gennemføre på baggrund af målingerne. Herefter vil kommunen tage stilling for eller imod møllerne.

Vindmøllebranchen og Danmarks Vindmølleforening er bekymrede for, at andre kommuner vil følge Thisteds eksempel med en betydelig forsinkelse af vindmølleudbygningen til følge. Derfor opfordrer de i et brev miljøminister Troels Lund Poulsen (V) til at melde klart ud, at den lavfrekvente støj fra store vindmøller ikke er et problem.

”Det er jo absurd at sætte placeringen af vindmøllerne i stå, indtil alle resultater foreligger. Hvis politikerne bruger usikkerhed som argumentation, hver gang de skal tage stilling til nye projekter, vil det jo sætte al samfundsudvikling i stå,” siger chefkonsulent i brancheforeningen Vindmølleindustrien, Hanne Jersild – og fortsætter:

”Ifølge Miljøstyrelsen er der ikke noget problem med lavfrekvent støj, men det budskab er tilsyneladende ikke trængt igennem til kommunerne. Derfor vil vi gerne have ministeren til at give kommunerne en klar offentlig udmelding”.

Fungerende formand for miljø- og teknikudvalget under Kommunernes Landsforening, viceborgmester i Holbæk Kommune, Jens Stenbæk (V) mener ikke, at Thisted Kommune har taget urimeligt hensyn til usikkerheden.

”Der kom en rapport om lavfrekvent støj for en måned siden, som ikke bidrog til klarhed. Samtidig er den jo kun en del af det samlede projekt. Derfor er der skabt forståelig utryghed i kommunerne. Men af samme grund er det vigtigt med klar udmelding fra Miljøstyrelsen,” siger Jens Stenbæk.

Kilde: Berlingske Tidende