Videregående uddannelser

Share

Videregående uddannelser

Begrebet videregående uddannelser dækker over:
Korte videregående uddannelser, f.eks. datamatiker, levnedsmiddeltekniker, bygningskonstruktør.
Mellemlange videregående uddannelser, f.eks. uddannelse til lærer, pædagog, sygeplejerske.
Lange videregående uddannelser, f.eks. universitetsuddannelser.

Korte videregående uddannelser
Uddannelserne bygger på erhvervsuddannelserne, landbrugsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Lov nr. 882 af 08.08.2011 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Der er i loven ikke angivet regler for specialpædagogisk støtte. Støtte skal søges via SPS-loven.

 

Mellemlange videregående uddannelser
Uddannelserne bygger på en gymnasial uddannelse. Uddannelsen skal være "praksisnær", professionsrettet og erhvervsrettet.

Lov nr. 481 af 31.05.2000 om mellemlange videregående uddannelser.
Der er i loven ikke angivet regler for specialpædagogisk støtte. Støtte skal søges via SPS-loven.

 

Lange videregående uddannelser
Uddannelserne bygger på en gymnasial uddannelse. Finder sted på Universiteterne, Handelshøjskolerne m.v.

Der er ikke en enkelt lov for området.
Specialpædagogisk støtte skal søges via SPS-loven.