Videoarkiv

december 19, 2011

Det første anfald af Ménière

200 150"Det første jeg opdager, det er hvor jeg er på arbejde - lige pludselig, hvor det hele det svimler for mig. Altså, jeg har ikke oplevet det før. Det hele vælter bare rundt. Læs mere

december 19, 2011

Svært at vænne sig til høreapparater

200150"... jeg kan så slet, slet ikke vænne mig til den tanke at nu skal jeg til at bruge høreapparat, fordi det har jeg jo forbundet med - at det var en anden slags mennesker, der brugte høreapparat. Læs mere

december 19, 2011

Et godt råd til andre...

200150"Det overordnede råd, det er sådan set åbenhed. Det ord - åbenhed - det må være det allervigtigste. Og det mærker jeg også med andre, der har problemer med andre ting - handicapmæssigt - at man skal være åben og forklare om, at man har det sådan og sådan. Læs mere

december 19, 2011

LBHs vision

200150"Skal jeg sætte én hovedvision op, så vil jeg sige - så er det, at man som hørehæmmet kan færdes frit i samfundet på lige fod med alle andre. Og det vil altså sige, at man har de hjælpemidler man skal bruge for at kunne få kompenseret sit hørehandicap. Læs mere

december 19, 2011

To anskuelser af høreproblemer

200 150"...den vej vi jo så arbejder meget i LBH, det er jo så, kan man sige... det er at vi på den ene side... der er to strategier kan man sige. Læs mere

december 19, 2011

Om tinnitus

200150"For mig er det en blanding af en hyletone og hvid støj - altså noget sus og noget brus af en slags. Og jeg har efterhånden haft det i mange år... jeg tror i hvert fald jeg har haft det i en 7-8-9-10 år. Og jeg har været til læge og... og har læst meget om det. Læs mere

december 19, 2011

Mere følsom for høje lyde

200150"I dag har jeg lidt problemer med for eksempel nytårsfyrværkeri - sådan nogle meget kraftige nytårsbomber og sådan noget. Hvis de kommer for tæt på, så får jeg lynhurtigt ringen for ørerne. Og det er altså en meget ubehagelig oplevelse. Det prøver jeg så at undgå. Læs mere

december 19, 2011

Ville gerne have haft mere information

200150"Der er ikke noget at fortryde, men jeg er ked af at jeg ikke er blevet advaret mod det som ung. For det er jeg ikke blevet. Hverken... altså ikke andet end at forældrene selvfølgelig syntes at høj musik, det er ikke derhjemme... men altså - det siger alle forældre jo. Læs mere

december 19, 2011

Funktionelt døvbleven

200 150"Hørelsen den bliver ved med at falde. Og fra jeg fik vores første søn... der fik jeg så nummer to tre år efter. Og det var faktisk sådan at jeg var ude og få taget en høreprøve, hvor jeg var... Læs mere

december 19, 2011

Fester

200150"Der er jo også studerende her på skolen, der af og til holder en eller anden form for afslutningsfest når semesteret er færdigt. Læs mere

december 19, 2011

Første anfald

200150"Første gang jeg oplevede Ménière da ved jeg faktisk slet ikke, hvad det er. Men jeg er på en båd nede i havnen i Ry og er ved at lave et eller andet med det elektriske i den båd. Og jeg plejer ikke sådan at blive søsyg i en båd - altså, det... Læs mere

december 19, 2011

Ménièreanfald

200150"Det første man mærker, det er en underlig fornemmelse i øret. Det næste det er, at man bliver kvalm - sådan bliver utilpas og får kvalme og har egentlig mest lyst til at ligge ned. Men det hjælper ikke... Læs mere

december 19, 2011

Om Synlighed

200150"Det er jo sådan, at mange hørehæmmede - i forbindelse med at man bliver ramt på kommunikationsevnen - det er man ikke så meget for at reklamere for - så er der mange, der ikke ønsker at være synlige sådan i bogstaveligste forstand, fordi man ikke ønsker at kommunikere at man måske har Læs mere

december 19, 2011

Et råd til andre

200 150"Hvis andre de skulle gå i gang med en uddannelse og de havde et høretab som jeg har - altså middelsvært eller hvor det nu ligger. Læs mere

december 19, 2011

Ville bevise jeg kunne...

200150"Jeg ville bevise at - havde jeg nær sagt - 'Michaelsens den yngste,' som jeg blev kaldt der, hvor jeg kom fra, han kan sgu nok, altså... jeg vil bevise at jeg kan. Det har jeg altid gerne villet, og det har jeg fået muligheden for nu. Så det er nok det - at jeg vil bevise at jeg kan. Læs mere

december 19, 2011

Køreture

200150"Når vi kører i bilen når vi skal et eller andet - for eksempel når vi skal på udflugt. Så skal man ligesom guide ham hen... men nej, han kan jo ikke både se på mig og køre bil samtidig. Og så går det galt, det der, ikke? Læs mere

december 19, 2011

At være i et stort firma

200150"Hvis man arbejder i et lille firma, er der... de skal mange gange håndtere utroligt mange ting og de kommer meget ofte i berøring med det ydre - altså ydre ting i eksterne arbejdssituationer. Læs mere

december 19, 2011

At kunne følge med...

200150"Jeg kører sammen med en - pendler hver dag - og han er også blevet træt af, at når han begynder at sige et eller andet og jeg siger: 'Hva'beha'r?' hver gang han siger noget. Så kommer han med hånden - så kan han lige klappe besked på låret, og så kommer det... Læs mere

december 19, 2011

Tegn er vigtige

200150"Faktisk så skulle vi ud og fejre... vi skulle ud på restaurant for at fejre, at det var blevet overvældende godt med CI. Utroligt hurtigt kunne jeg forstå meget af den lyd som jeg opfangede. Så skulle vi ud og spise og fejre det. Læs mere

december 19, 2011

At miste kommunikationen

200150"Man savner jo ikke så meget de fremmede mennesker. Det er et problem - et praktisk problem at man ikke kan kommunikere med dem, men man savner dem ikke - man har ikke så mange følelser overfor dem. Læs mere

december 19, 2011

De små ting

200150"Mange gange når man er på arbejdsmarkedet, så er der jo den der træthed, og den er ikke til at definere. Og man kan godt gå og bilde sig ind, at det er alle andre også. Og så - lige så stille - så bygger man en stor pukkel op. Læs mere

december 19, 2011

Første oplevelse

200 150"Da jeg var en 13-14 år gammel, da kom det lige så langsomt. Noget af det første jeg kan huske, det var en tysklærer vi havde. Han sagde, hvordan man siger 'gul' på tysk - altså 'gelb' - og jeg kunne bare ikke høre det. Og så til sidst, så skreg han bare ' geeelb!' ind i mit hoved. Læs mere

december 19, 2011

Åbenhed

200150"Når jeg starter et møde - hvis der er folk til stede, som jeg ikke kender i forvejen - så må jeg sige, at så bruger jeg altid den med at fortælle nogle gode døvevittigheder; og med udgangspunkt i at jeg selv har et hørehandicap. Altså, jeg vil ikke bruge ordet 'hørehæmmet'. Læs mere

december 19, 2011

Høreapparater er livskvalitet

200 150"Mine høreapparater betyder jo, at jeg er i stand til at passe mit arbejde og i det hele taget i stand til at have en livskvalitet, næsten på niveau med andre mennesker, som ikke har et hørehandicap. Og for mig er det afgørende. Læs mere

december 19, 2011

Erkendelse

240180"Jeg gik nok nogle lange ture og skulle finde ud af, hvad der var galt og hvad jeg skulle i verden. Det er nok det nærmeste at sige. Altså finde ud af, hvem der var galt, hvad skulle jeg? Og hvad var det næste jeg skulle finde ud af? Læs mere

december 19, 2011

Samtaler i toget

240180"Når vi skulle snakke sammen... hvis vi for eksempel kørte i tog - så skulle vi derud hvor togene var samlet. Der hørte vi bedst, for der var mest støj. Så kunne vi snakke sammen. Og det lyder jo helt åndssvagt. Jo mere støj der er, jo tættere... og jo højere råber vi. Læs mere

december 19, 2011

Gengangere

200150"Det er da klart at der vil være nogen, der kommer igen og kommer igen, fordi handicapaccept er jo også et projekt over mange år. Hvis jeg har en lærerstuderende, der kommer og fortæller mig, at han ikke kan høre børnene i undervisningen og meget gerne vil have den uddannelse... Læs mere

december 19, 2011

Hjælpemidler er nødvendige

240180"Hvis ikke jeg havde de hjælpemidler, jeg har i dag, så kunne jeg godt forestille mig at så kunne jeg ikke klare mit daglige arbejde. Læs mere

december 19, 2011

Den rette hylde

200150"En hørehæmmet pædagog kan jo godt være en dygtig pædagog, men der er bare et ret højt støjniveau, så når man har været der i en tre-fire timer, så kan man ikke høre længere, fordi man har svært ved at skelne lydene og har svært ved at sortere lyde fra. Læs mere

december 19, 2011

Rådgiveren

240 180"Jeg vil sige jeg er rådgiver. Rådgiver omkring høreomsorg og rådgiver omkring regler og rettigheder indenfor det sociale område. Når folk får et afslag i kommunen, så kan jeg forklare dem om det er rimeligt eller om det er urimeligt, og om de har fået den afgørelse de har krav på. Læs mere

december 19, 2011

Vurderinger

240180"Det hedder sig jo at man skal kompenseres for sit handicap. Og det bliver man så via forskellige hjælpemidler. Men der er jo altid en eller anden vurdering af, hvornår er du kompenseret og hvornår er du ikke. Læs mere

december 19, 2011

Cochlear Implant

"Generelt set er der jo fokus på Cochlear Implant i disse tider, og vi gør hvad vi kan for at følge med i, hvad der er af konferencer. Primært i Skandinavien, men i udlandet generelt - og ser, om vi kan sende nogen af sted til at høre, hvad der foregår. Læs mere

december 19, 2011

Videnscenterets opgave

240180"Videnscenterets opgave er at indsamle og bearbejde og udvikle og formidle viden om hørehandicapområdet. Og det er en meget stor mundfuld, kan man sige - hvor vi både skal indsamle nationalt og internationalt - men formidle nationalt. Læs mere

december 19, 2011

Hvad vil Videnscenteret?

240 180"Vores mål er, at den generelle viden hos fagfolk omkring det at have et hørehandicap, det at leve sammen med et hørehæmmet menneske eller et døvt menneske. Den viden skal være større hos fagfolk for at de kan blive bedre til at give et godt tilbud til den hørehæmmede person. Læs mere

december 19, 2011

At dele viden

240 180"De lærere, som underviser de døve børn; det plejehjemspersonale, der har med de ældre hørehæmmede at gøre; de PPR-konsulenter, der har kontakten til familierne - de sidder med en masse viden fra deres område, som ikke nødvendigvis bliver bredt til resten af området. Læs mere

december 19, 2011

Høreapparater skal ikke være tabu

240180"Jeg har forsøgt at se det som en naturlig ting. Altså på samme måde som man har briller. Læs mere

december 19, 2011

At frekvensbestemme sin tinnitus

240180"Det gør man ved, at man i princippet sætter patienten foran en højtaler, som forsynes med lyd fra en tonegenerator, sådan en (fløjter). Det hedder et 'sweep'. Læs mere

december 19, 2011

Jeg falder udenfor

240180"Jeg er da ved at være i en situation, hvor jeg skal have noget hjælp til, hvordan man overhovedet tackler at hørelsen bliver dårligere og dårligere. Plus noget rent taktisk mundaflæsning osv. Men der er ikke rigtig noget. Læs mere

december 19, 2011

Den audiologiske hund

240180”Den der usikkerhed om – var der en lyd, eller var der ikke en lyd? Det gjorde mig meget utryg. Jeg kunne tænde lyset om natten, jeg kunne gå ud og… var der nogen på terrassen? Var der nogen i haven? Læs mere

december 19, 2011

Åbenhed

240 180”Jeg oplevede for resten i Upper Mustang for et par år siden – hvor folk nok ikke havde set sådan noget – hvor både børn og voksne hentede andre for at komme og se, at jeg havde noget i ørerne, fordi jeg fortalte dem at så kunne jeg høre. Læs mere

december 19, 2011

Hørelsen forsvandt

240180"Da jeg kom ud på gaden og min hørelse forsvandt, da tænkte jeg: "Jamen det er nok bare et fænomen, som er opstået - eller også er det mig, der er noget i vejen med, fordi jeg har før haft en øreprop (af ørevoks, red.). Læs mere

december 19, 2011

Fortryder ikke

240 180”Ting, som man har gjort forkert eller taget forkert beslutning om… hvis man skulle fortryde det, så er det fordi man har valgt forkert før. Og det er ikke noget, du kan ændre. Tiden, der er gået – den er gået og den kan du ikke ændre. Læs mere

december 19, 2011

Blinklys efter CI-operation

200150"Det var blevet sagt til mig. De sagde det til mig: "Det er meget få, der kan høre med det samme - der kan høre hvad det er - fornemme hvad der bliver sagt. Læs mere

december 19, 2011

Kaffesituationer

240180”Når du møder på arbejdet og lige har en briefing og sådan nogen ting, og det går over i en kaffesituation på de der fem – ti minutter, et kvarter måske, så er det altså irriterende. Læs mere

december 19, 2011

Ingen informationer

240180"Jeg synes, jeg har - lige nu - nok det, jeg har brug for. Og jeg er ikke derude, hvor man siger tolk eller personlig assistance. Det er nok mere den tekniske side, og det er jeg ikke i tvivl om; hvis jeg får brug for flere ting, vil jeg også kunne få dem bevilget. Læs mere

december 19, 2011

Udmattet af arbejde

200150"Jeg blev så ufatteligt træt af at gå på arbejde de 8 timer hver dag, så du bare tror det er løgn. Jeg kunne nærmest krybe ind og smide mig og så sove 10 timer ud i en køre. Jeg var så psykisk træt så jeg næsten ikke kunne hænge sammen. Læs mere

december 19, 2011

Hårdt at udskyde erkendelsen

240 180"Jeg var utrolig fokuseret på at fange alt, hvad der blev sagt. Og det indebar jo så nogle dage, at det gav en meget kraftig hovedpine - fordi jeg brugte energien på noget helt forkert. Læs mere

december 19, 2011

Musikken er væk

240180"God musik. Det er jo et vidt begreb, ikke? Men mine musikinteresser er lige fra opera til Lille Peter Edderkop. Og jeg havde en musiksamling, jeg havde samlet i 20 år. En har jeg så måttet forære væk til nogen, der ville være god ved den. Læs mere

december 19, 2011

Ménièren skal ikke styre

240 180"Der skal en vis portion hårdhed til. Men sådan er det vel med alting. At ens viljestyrke er vigtig - lige meget hvad det er. Jeg har egentlig en meget slap vilje, for jeg har prøvet på at holde op med at ryge i 20 år, men det er aldrig lykkedes mig. Læs mere

december 19, 2011

En høreprøve på seminariet

160120”Det må jo have været en eller anden form for en hørelærer, der kom – og havde en båndoptager, hvor han først afspillede, hvor alle toner over 500 (Hertz, red.) var skåret fra. Og det blev bare til en mumlen. Læs mere

december 19, 2011

Ting tager tid

240170”Ting tager tid, og det er også vigtigt at få gjort opmærksom på… hvis du har været døv i tyve år af dit liv, så bliver du altså ikke hørende igen på to måneder, det gør du ikke. Læs mere

december 19, 2011

Slowhand

240170”Jeg var faktisk meget, meget langsom til at hoppe over på CD’en. Fordi jeg havde altid syntes, at det godt kunne være, at LP-pladen ikke har helt så ren en lyd som en cd har. Men jeg synes, den har en bedre dynamik. Læs mere

december 19, 2011

Som at være farveblind

160120”Jeg havde ikke tænkt på før, at der var så stor forskel på, hvad jeg hørte og hvad de andre hørte. Læs mere

december 19, 2011

Stilarter

240170”Opera. Der står jeg af. Og operetter for den sags skyld også. Men altså blues og rock, og... lidt pop – ikke for poppet... og techno bryder jeg mig heller ikke så meget om, og hiphop og sådan noget. Det synes jeg er lige ensformigt nok når det kommer til stykket. Jazz. Og hård rock. Læs mere