december 22, 2011

Videnscenter for hørehandicap nedlægges

Share

Videnscenter for hørehandicap nedlægges

Det nationale videnscenter for hørehandicap nedlægges ved udgangen af i år.

Kort efter at Videnscentret for Hørehandicap har fået udpeget ny ledelse, har Socialminister Benedikte Kjær taget beslutning om at centeret skal nedlægges.

Det sker som led i en større nedlæggelse af 10 videnscentre og tre netværk på handicapområdet. Centrene bliver afløst af et nyt, fælles videnscenter for handicap; Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, der åbner første januar 2011.

I tilknytning til det nye center vil der blive oprettet et fagligt råd bestående af repræsentanter for brugerorganisationerne. Rådet skal være med til at udstikke retningslinjerne for, hvad centeret skal arbejde med hvert år.

De ansatte ved Videnscentret for Hørehandicap vil kunne fortsætte deres ansættelse i det nye videnscenter.

Indtil videre er alle centerets planlagte projekter for 2011 stillet i bero.

Kilde: Nyhedsbrev fra Videnscenter for Hørehandicap, 24/08/2010