december 22, 2011

Videnscenter får ny leder

Share

Videnscenter får ny leder

Videnscenter for Hørehandicap får ny leder.

Hanne Langeland er ny leder af Videnscenteret for Hørehandicap.
Videnscenter for Hørehandicap er det nationale videnscenter, der har til opgave at indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden om forskellige former for høretab.

Efter at centerets tidligere leder, Kirsten Møller, valgte at gå på pension efter kun godt et år i jobbet, har Hanne Langeland fungeret som konstitueret leder af videnscenteret. Hun var indtil da ansat som faglig medarbejder og projektleder.

Efter at have slået stillingen op og gennemført jobsamtaler, har Videnscentrets bestyrelse besluttet at ansætte Hanne Langeland som centerleder.

Udover Hanne Langeland har centeret tre faglige medarbejdere og en regnskabskonsulent.