Viden skal formidles

Share

Viden skal formidles

Jette Kjeldsen er leder af Videnscenteret for døve, døvblevne og hørehæmmede - i daglig tale 'VCDDH'. Centeret er et af 11 amtslige videnscentre og har til opgave at indsamle viden om høreproblemer og videreformidle den til alle, der arbejder med personer med nedsat hørelse.

Af Jakob Brodersen

Videnscenteret forsøger at holde overblikket over hvad der foregår i høreverdenen. Ved at videreformidle sin viden er centret med til at sikre, at danske hørepædagoger, sagsbehandlere, lærere osv. hele tiden har adgang til den nyeste viden på området.
"Vi forsøger at klæde de professionelle så godt på som muligt, så slutresultatet for brugerne bliver så godt som muligt. Vi giver viden til fagfolkene, så de kan løse deres opgave bedst muligt," siger Jette Kjeldsen.
Professionelle behandlere, pædagoger, psykologer og lærere er en bred målgruppe, så det er et stort arbejde at følge med, fortæller hun:
"Dels deltager vi i konferencer, workshops, temadage og hvad der måtte være arrangeret rundt omkring i Danmark og udlandet med hørefagligt relaterede emner; dels abonnerer vi på faglige tidsskrifter og læser den litteratur der kommer på området. Og så er det selvfølgelig også et stort netværksarbejde. Vi er med i forskellige arbejdsgrupper, hvor vi møder folk, der kan fortælle, at 'nu sker der det og det."

Formidling med variation

"Formidlingen kommer an på, hvad det er for en information, der skal formidles. Det kan være en artikel i vores eget nyheds online-medie, en pjece, en cd-rom, en plakat eller en temadag - hvad som helst," siger Jette Kjeldsen og slår ud med hånden mod et bord, hvor der ligger plakater, pjecer og rapporter som videnscenteret har udarbejdet i årenes løb.
Videnscenteret har bl.a. stået bag en undersøgelse af vejledning og rådgivning af forældre til hørehæmmede børn, hvor man spurgte en række forældre om deres indtryk af rådgivningstilbuddene. Centeret samlede resultaterne i en rapport og indbød til en temadag, hvor resultaterne blev diskuteret og man forsøgte at komme med ideer og pejlinger til, hvordan man kunne gøre rådgivningen bedre og tilfredsheden større.
For nyligt har VCDDH i samarbejde med Videnscenterene for døv-blind-blevne, for synshandicap og ældreområdet udarbejdet en pjece og et spil med et sæt briller og ørepropper. Formålet var at sætte fokus på ældre på plejehjem, der måske er afskåret fra kommunikation med andre. Pjecen og spillet blev sendt ud til alle landets plejehjem.
"Man troede måske at en del af de ældre var senildemente eller noget andet - men i virkeligheden er det fordi de har nedsat hørelse eller nedsat syn eller begge dele - og derfor fungerer dårligere end de ellers ville, hvis de fik den rigtige hjælp. Det var en kampagne, der gerne skulle højne plejehjemspersonalets viden om, hvad et syns- eller et hørehandicap er."

Så meget så mange så godt

Videnscenterets mål er - i al beskedenhed - at "indsamle så meget viden som muligt og få den formidlet til de rigtige mennesker på den bedste måde," som Jette Kjeldsen siger. Men det er en tung opgave at løfte, fordi centerets bagland er enormt stort.
"Vi skal dække døvblevne, døve og hørehæmmede. Og vi snakker fra småbørnsalderen til gamle mennesker, så det er et meget stort område - og vi er fem medarbejdere på videnscenteret, hvoraf den ene kun arbejder med administrative opgaver. Vi kan ikke nå at indsamle alt hvad der er, for der findes jo utrolige mængder af viden. Hvis man skulle nå at læse alt hvad der bliver produceret omkring hørehandicap, skulle vi være mindst dobbelt så mange. Vi kan simpelthen ikke nå det. Det er det største problem," sukker hun.
Selv om arbejdsopgaven kan synes næsten uoverskuelig, klør de alligevel på med krum hals: "Vi bliver ved med at få ideer til projekter og komme i tanker om områder, hvor der er brug for mere information," siger Jette Kjeldsen og smiler. "Og vi vil enormt gerne det alt sammen, men det er lidt svært at få det til at hænge sammen. Derfor er vi ved at udbygge vores samarbejde med de fagfolk, der sidder rundt om i landet."
Ved at samle et bredt udsnit af landets hørepædagoger, PPR-medarbejdere (medarbejdere på de kommunale pædagogisk-psykologiske rådgivninger), lærere, pædagoger, audiologer og andre fagfolk i videnscenterets faglige råd.
"På den måde håber vi at vi kan få en tættere kontakt til hvert enkelt lille hjørne af hørehandicapområdet," siger Jette Kjeldsen. "Både så vi kan blive ved med at have fingeren på pulsen og følge med i, hvad der sker rundt omkring. Hvor er det, der er brug for at generere ny viden - hvor er der brug for at søsætte nogle projekter? Hvilke samarbejdspartnere vil være med til at løse den opgave sammen med os? for vi kan ikke nå det hele selv."
Ved at inddrage samarbejdspartnerne i et tættere samarbejde om videnscenteret, håber Jette Kjeldsen at få branchens ildsjæle til at gå med i projekter sammen med centeret.

De materialer, VCDDH producerer, er tilgængelige for alle. Man kan bestille dem ved at besøge hjemmesidenwww.vcddh.dk eller ringe til videnscenteret på tlf. 4511 4171. Langt de fleste materialer er gratis.