december 22, 2011

Viagra fordobler risikoen for høretab

Share

Viagra fordobler risikoen for høretab

Mænd, der tager Viagra eller lignende potensmidler, fordobler risikoen for at få et høretab. Det viser en ny undersøgelse fra USA.

Allerede for tre år siden advarede de amerikanske sundhedsmyndigheder om, at potensmidler som Viagra kunne have den uheldige bivirkning, at hørelsen blev påvirket.

Høje doser af Viagra havde vist høretab ved forsøg på mus, men indtil nu havde eksemplerne fra mennesker været ret få, og primært beskrevet i anekdoteform.

Den nye undersøgelse har taget udgangspunkt i et repræsentativt udvalg af amerikanske mænd over 40. Hver sjette person, der ikke benyttede sig af Viagra eller et lignende produkt, havde et høretab.

Blandt de, der benyttede sig af midlet, havde næsten hver tredje et høretab. Og selv når andre faktorer, der også kan være medvirkende til et høretab bliver trukket fra, havde mændene der brugte Viagra dobbelt så høj sandsynlighed for at fåhøreproblemer.

Før den nuværende undersøgelse, har fokus tidligere været rettet mod risikoen for at få etakut høretab, men undersøgelsen peger mere i retning af, at potensmidlet kan være årsag til små forandringer over tid.

Undersøgelsen er foretaget af forskere ved University of Alabama.

Kilde: www.reuters.com, 19/05/2010

  • Læs undersøgelsen på engelsk her.