december 22, 2011

Verdenskrigsveteran får erstatning for høretab

Share

En 88-årig veteran fra Anden Verdenskrig har fået erstatning for det høretab han fik som soldat i den amerikanske hær.

Hvis ventelisterne på de danske høreklinikker synes lange, er det dog ikke meget mod hvor længe den amerikanske krigsveteran Vincent Busciolano har måttet vente på at få anerkendt sithøretab som en krigsskade.

Busciolano, der er 88 år gammel, aftjente sin værnepligt i den amerikanske marine i årene 1944-45, hvor han var udstationeret på Salomonøerne i Stillehavet som del af en særlig indsatsstyrke. En stor del af tiden foregik i eller omkring fly, og støjbelastningen medførte et alvorligt høretab, som han har haft lige siden.

Hærens eget infirmeri forsøgte dengang bl.a. at behandle skaden ved at presse varmt vand ind i Busciolanos ører, hvilket ikke hjalp.

Allerede i 1946 – et år efter krigens afslutning - søgte han om kompensation, men hans ansøgning blev afvist, ligesom alle andre forsøg på en dialog omkring høretabet blev mødt af tavshed fra hærens side.

Busciolano blev gift, fik et arbejde og kom videre med sit liv, indtil det endelig lykkedes ham – via kontakt til et medlem af kongressen – at få anerkendt krigsskaden og få udbetalt en erstatning på knap 90.000 dollars (ca. 450.000 kroner), som han modtog i lørdags ved en mindre højtidelighed.

64 år efter at han første gang søgte om kompensation.

Kilde: Inside The Wire, 09/01/2010