februar 02, 2012

Verdenskongres for personer med høreproblemer

Share

Verdenskongres for personer med høreproblemer

Den internationale sammenslutning for mennesker med høretab, IFHOH, holder verdenskongres i Bergen.

 

Hvert fjerde år afholder International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH) sin verdenskongres, hvor der er fokus på mennesker med høreproblemers vilkår.

Til sommer er der kongres i Bergen, hvor temaet er ”bedre livskvalitet for mennesker med høretab”.

Kongressen finder sted i den sidste uge af juni og vil tiltrække i hundredevis af fagfolk og mennesker med høreproblemer til den norske by.

Hver dag vil der være en lang række forelæsninger og seminarer, hvor kendte og ukendte talere fra hele verden vil fortælle om relevante emner.

Sidste IFHOH-konference var i 2008 i Vancouver, Canada.

Læs mere om konferencen og se hele programmet på IFHOHs hjemmeside:
www.ifhoh2012.no