Ventetider

Share

Hvor mange hørehæmmede er der?

Internationale undersøgelser om antallet af hørehæmmede giver meget forskellige svar på dette spørgsmål.
· En australsk undersøgelse siger, at 22 % af befolkningen har høreproblemer, og 17% i en sådan grad, at de har problemer med at forstå tale.
· En svensk undersøgelse (1996) viser, at 9,4% af befolkningen er hørehæmmede, og at halvdelen af dem er i den arbejdsdygtige alder.

1 ud af 10
· Der findes ikke nogen central registrering af hørehæmmede, og man ved derfor ikke præcist, hvor mange, der er i Danmark. Hørenedsættelserne spænder fra et let høretab og til døvhed. Hos ældre mennesker over 75 år har halvdelen nedsat hørelse.
· 2-300.000 mennesker i Danmark har høreapparat eller et andet høreteknisk hjælpemiddel.
Hvert år udleveres 60-70.000 høreapparater.

Hvor mange i den arbejdsdygtige alder er hørehæmmede?
· En engelsk undersøgelse (1996) siger 6,5%.
· En dansk undersøgelse (1991) viser, at 8% blandt de 19-60 årige havde problemer med at følge med i en samtale, hvor der deltog flere personer. Hvis man havde høreapparat, blev vurderingen foretaget med høreapparatet på - dvs. tallet reelt er højere.
· Antallet af hørehæmmede stiger med alderen. Ifølge denne undersøgelse hører 4% af de 19-24-årige dårligt, men 20% blandt de 50-59-årige.
· En svensk undersøgelse (1996) siger, at antallet er 7,4% blandt de erhvervsaktive, og at kønsfordelingen er 64% mænd og 36% kvinder.
· Svenske tal viser også, at ledigheden blandt hørehæmmede er betydeligt højere end blandt befolkningen som helhed, og langtidsledighed er dobbelt så høj.
· Førtidspensionering blandt hørehæmmede er næsten dobbelt så høj som blandt befolkningen generelt.

I disse undersøgelser er der ikke taget hensyn til, hvilken betydning hørelsen har for udøvelsen af sit erhverv. Hvis man arbejder med manuelt arbejde og kun har få møder på sin arbejdsplads, kan man klare sig fint med en forholdsvis stor hørenedsættelse, mens bare en lille hørenedsættelse kan få stor betydning for en lærer, en pædagog eller advokat, hvor kommunikation er en vigtig og stor del af arbejdet.

· Skal vi holde os til de 8%, vil der på en arbejdsplads med 40 medarbejdere være 3 hørehæmmede - kender du dem på din egen arbejdsplads?


· 6,5% af erhvervsaktive er hørehæmmede
· 13% af alle danskere har høreproblemer

· Mænd mister hørelsen før kvinder

· I Danmark er 101 børn og 100 voksne CI-implanterede (år 2001)
Kilde: Årsberetning 2001 fra Amternes Specialrådgivning for hørehæmmede og døvblevne

· Der fødes ca. 240 svært hørehæmmede/døve børn årligt, heraf forventes de 60 at blive tegnsprogsbrugere og knyttet til døveverdenen. 180 vil blive CI-brugere, de 60 af CI-brugerne vil kunne følge undervisning i almindelig folkeskoleklasse, mens de 120 vil få behov for specialundervisning på forskellige niveauer.
Kilde: Årsberetning 2001 fra Amternes Specialrådgivning for hørehæmmede og døvblevne.

· Amternes specialrådgivning for hørehæmmede og døvblevne ydede i 2001 støtte til 836 personer, heraf 315 mænd og 521 kvinder.
· De fleste havde et høretab i størrelsen 40-80db, 30% havde et høretab større end 80db. 15% havde et høretab under 40db.
· Ca. 25% af bistanden vedrørte hjælpemidler, mens ca. 30% vedrørte arbejdsmarkedsspørgsmål.
Kilde: Årsberetning 2001 fra Amternes Specialrådgivning for hørehæmmede og døvblevne


5-2/0502/SH