december 27, 2011

Ventelister sætter ny rekord

Share
Ventelister sætter ny rekord

Ventetiden for at komme til forundersøgelse på en audiologisk afdeling har sat en ny højderekord. I Viborg skal man vente 80 uger (mere end halvandet år) for at komme til undersøgelse med henblik på at få et høreapparat.

Selv om ventetiden på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg til sammenligning kun er 8 uger, er den gennemsnitlige ventetid på landets sygehuse 39 uger - ca. 9 måneder.

Det er helt uacceptabelt, mener Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH), der er brugerforeningen for danskere med høreproblemer.

Derfor forsøger foreningen nu at få valgkampens politikere til at tage emnet op og udstede en garanti til de mange danskere, der må trækkes med lange ventetider i den offentlige høreforsorg.

"Nedsat hørelse har stor betydning for den enkeltes selvværd og sociale deltagelse i samfundet. For erhvervsaktive med høreproblemer er jobbet i fare, hvis ikke de bliver behandlet hurtigt og godt nok. Det, vi savner, er en politisk garanti for kortere ventetider for de mennesker, hvis dagligdag ikke kan hænge sammen, før de får den rigtige behandling", siger foreningens formand, Søren Dalmark.
Han understreger, at nøglen til at forkorte ventelisterne ligger i at uddanne flere audiologiassistenter.

Selv om staten i alt har brugt mere end 100 millioner kr. i tilskud til høreapparater, der er købt i det private system, er ventelisterne ikke blevet mindre; til gengæld er en stor del af de audiologiassistenter, der tidligere arbejdede i det offentlige, flyttet over i den private sektor.