Velkommen til hoerelse.info

Share

hoerelse.info er en dansk internetportal, der informerer om lyd, hørelse og høretab.

Formålet med 'hoerelse.info' er via internettet at tilbyde information til alle om hørelse og høretab. Informationen skal være objektiv, seriøs, relevant, aktuel og gratis.

Det er et hårdt slag at miste sin gode hørelse. Det kan føre til problemer på arbejdspladsen, i familien og i andre sociale sammenhænge, og det kan give psykiske vanskeligheder.
Omkring 10% af befolkningen lider af hørenedsættelse i mindre eller større grad, men langtfra alle anvender hørehjælpemidler, selv om de ville kunne have udbytte af dem.

Første skridt til bedre livskvalitet er kendskab til de muligheder, man har for at generobre sin hørelse, sit arbejde, sin hele livskvalitet. Det er hoerelse.infos mission at hjælpe med at finde vej til et bedre liv efter høretabet.

hoerelse.info er en 100% ukommerciel internetportal, som drives af Castberggård i samarbejde med 'Hear-It AISBL'.
Castberggård Job- og Udviklingscenter, der arbejder med jobfastholde og jobskaffelse for døve og personer med hørrtab er ansvarlig for hoerelse.info.

Redaktør: Maria Fly Vilsbøl redaktionen@hoerelse.info

Du er meget velkommen til at kontakte redaktionen:
Castberggård
Adresse::Østerskovvej 1, Urlev, 8722 Hedensted, DK Danmark
Tlf.: 76 58 73 17
Castberggårds hjemmeside: www.cbg.dk

Send en mail til redaktionen

Organisationen'Hear-It AISBL' har etableret portalen www.hear-it.org. Organisationen består af IFHOH (International Federation of the Hard Of Hearing), AEA (Association Européenne des Audioprothésistes), EHIMA (European Hearing Industry Manufacturers Association) - Knowles, Microtronic and Gennum.
Redaktionen træffes således:
hear-it AISBL
Rue de Collège 27
B-1050 Brussels
Belgium
e-mail: hear-it@hear-it.org
Phone: +45 86 76 16 20 (interim)