december 29, 2011

Vejstøj skal dæmpes

Share

Regeringen vil bruge flere penge på at dæmpe trafikale støjgener. Trafikminister Flemming Hansen (K) siger til dagbladet Politiken, at der frem til år 2010 skal gennemføres en flerårig indsats til over 100 mio. kroner for at bekæmpe vejstøj.

Da VK-regeringen kom til magten i 2001, droppede den planlagte støjværnsprojekter for 200 mio kroner.
Det nye tiltag indledes allerede i år med ekstrabevillinger på 5 mio. kroner og yderligere 20 mio. kroner næste år.

Pengene skal bruges til "en målrettet indsats til støjdæmpende foranstaltninger langs de eksisterende statsveje, herunder eksempelvis opsætning af støjskærme og forsøg med støjdæmpende asfalt."

Kilde: Politiken