At vælge den rigtige læge

Share

Kære Lotte.
Tusind tak for en rigtig dejlig og bekræftende eftermiddag i Bakkehuset.
Jeg er gammel musiklærer og uddannede mig til organist for 7 år siden. Samtidig fik jeg tinnitus og har også hørenedsættelse og kæmpe lydoverfølsomhed. Fik høreapparat og alverdens hjælpemidler - dengang boede jeg i Jylland.
Nu er jeg flyttet til København, har ikke brugt mit høreapparat, af forskellige grunde. Og jeg tror også, min hørenedsættelse er forværret meget.
Og så har jeg bare trukket problemet ud i al for lang tid. Og så er det jeg vil spørge dig om følgende: Kender du en god ørelæge, som man kan have tillid til her i København eller omegn? Jeg orker ikke disse hurtige dårlige, som knap nok har tid at snakke ordentlig med en.
Du gav mig lige modet til at starte på en frisk og få et ordentligt høreapparat.

Venlig hilsen,
Dorte

Kære Dorte,

Det glæder mig, du har fået modet til at starte på en frisk!
Jeg vil lige repetere, hvilke muligheder, der er, når man skal have nye apparater - ikke mindst så andre, der læser med, også kan få glæde af det:
Hvis du har fået dine tidligere hørerapparater gennem det offentlige, skal der gå fire år, før du kan få nye - medmindre dit høretab har ændret sig. Du kan vælge at gå til en ørelæge (hvilket ikke kræver henvisning fra din egen læge) - eller du kan, via din egen læge (eller via ørelægen) blive henvist til en af de audiologiske afdelinger. På disse er der dog ofte ventetid, dvs. vælger du et gratis høreapparat fra det offentlige, må du om bag i køen. Tjek evt. de enkelte afdelingersventetid her på hoerelse.info.
Du kan også vælge - både på de audiologiske afdelinger og hos ørelægen - at tage imod det offentlige tilskud (godt 5300 kr. pr apparat), og derefter gå til en af de private høreklinikker. Eller du kan - med din hørekurve i hånden - vælge fuldt ud selv at købe høreapparater.
Som jeg ofte har skrevet her på Lottes Sider, er hoerelse.info en ikke kommerciel portal, jeg kan derfor ikke henvise til specifikke produkter eller læger for den sags skyld.
Hvis du gerne vil have anbefalet en god ørelæge, vil jeg foreslå dig at kontakte Landsforeningen for Bedre Hørelse, f.eks. den kreds, som hører til dit område. Her kan du gøre brug af andres erfaringer - på samme måde, som vi ofte gør det på mange andre områder i vores liv.
Når det gælder lægerne, må vi selvfølgelig som udgangspunkt gå ud fra, at lægen er uddannet og mestrer sit erhverv. Men som det jo er indenfor ganske mange fag, betyder det ikke nødvendigvis, at vedkommende er god til at lytte, at vi føler os hørt og i øvrigt får den rette behandling. Ethvert besøg hos en læge bygger ikke kun på det faglige, men er samtidig en tillidssag - og netop når det gælder høreapparater, handler det ikke kun om vores aktuelle høretab, men i høj grad også om, hvordan vores dagligliv er, hvad vi evt. arbejder med, om vi har et rigt socialt liv, dyrker musik osv. Og - som i dit tilfælde - om der også er tale om tinnitus, lydoverfølsomhed eller andet, der har betydning i forhold til valg af apparat.
Sagt på en anden måde:
Vi er nødt til at være medspillere i processen, nødt til at tage vores del af ansvaret, at fortælle om vores liv - og ikke mindst stille krav. Føler vi os ikke-hørt eller dårligt behandlet, er vi i vores gode ret til at gå et andet sted hen.
For dig, der også spiller musik, vil jeg informere om, at flere producenter fremstiller høreapparater, der har flere lytteprogrammer, f.eks. musikprogram. Desuden har de fleste apparater mulighed for justering af hvor kraftig lyd, øret maksimalt modtager. Dette kan have betydning i forhold til din tinnitus og din lydoverfølsomhed, så vær derfor opmærksom på, at der i tilpasningen bliver taget højde for dette.

Held og lykke med det hele!

Mange hilsner
Lotte