december 27, 2011

Uoriginale hovedtelefoner kan give høreskader

Share

Uoriginale hovedtelefoner kan give høreskader

Hvis man bruger en anden type hovedtelefoner end dem, der følger med mp3-afspilleren, kan det betyde risiko for høreskader. Nu efterspørger det norske Direktorat for Sikkerhed og Beredskab støjbegrænsere på små musikafspillere.

Direktoratet for Sikkerhed og Beredskab (DSB) advarer mod de farer, er forbundet med at bruge andre hovedtelefoner end dem, der følger med til den enkelte mp3-afspiller, fordi ukurante hovedtelefoner ofte ikke kan standse lyden, hvis den overskrider hovedtelefonernes kapacitet. Det kan medføre meget høj og skadelig lyd i hovedtelefonerne.

Desuden kan man være udsat for, at der kommer kraftig, skadelig lyd, hvis en mp3-afspiller bliver udsat for statisk elektricitet. Hvis kablet til et par hovedtelefoner eksempelvis ligger i nærheden af et fjernsyn, kan der opstå en voldsom lydbølge
, der kan ødelægge både hovedtelefonerne og lytterens ører.

DSB anbefaler derfor, at man kun bruger de originale – eller kompatible – hovedtelefoner, når man lytter til sin mp3-afspiller eller discman.

Direktoratet vil nu bringe sagen op i EU og bede om at få indført begrænsninger på, hvor højt mp3-afspillere må kunne spille.

Kilde: www.hear-it.org