Universitet med hørehensyn

Share

At læse på universitetet er krævende for alle, men studerende medhøreproblemer, er det en voldsom udfordring. I et forsøg at mindske barriererne, har Autonoma Universitetet i Madrid udvidet og forbedret sin protokol over hensyn til studerende med funktionsnedsættelser, som det hedder.

Protokollen er en slags guide for lærere, studerende, administration og servicemedarbejdere. Den beskriver de særlige behov for studerende med funktionsnedsættelser på alle områder – fx med hensyn til tekniske hjælpemidler, undervisningssituationer, klasseværelser og eksaminer.

Studerende med høreproblemer har ret til:

  • Adgang til teksttelefoner, fax og videokonference-udstyr ud over de almindelige telefonbokse og visuelle alarmer i tilfælde af brand o.lign.
  • Visuel information som supplement til det, der bliver sagt i undervisningen. Det vil sigetegnsprog,skrivetolk, beskedtavler og alle andre visuelle hjælpemidler.
  • Klasseværelser, hvor bordene står i hestesko-form eller pladser på forreste række.
  • Udlevering af undervisernes notater inden lektionerne begynder. Underviserne er også ansvarlige for at holde opslagstavler opdaterede med informationer om eksaminer, skemaer og tidsfrister for aflevering af opgaver.
  • Flere eksaminer, der er lavet som afkrydsningsbesvarelser, hvor sproglig udfoldelse er mindre vigtig. 25 procent længere tid til eksaminerne.

Kilde: www.hear-it.org