december 27, 2011

Unge: Høreapparater er okay

Share

For unge signalerer høreapparater ikke, at dem, der bruger dem er sløve i optrækket. Unge ser heller ikke apparaterne som tegn på alderdom – stik imod hvordan ældre selv opfatter dem.

Yngre menneskers holdning tilhøreapparater er blevet undersøgt i en amerikansk undersøgelse. Den viser dog også, at de fleste unge er noget modvillige overfor selv at skulle bruge høreapparater.

I undersøgelsen deltog 186 collegeelever (svarer ca til den danske folkeskoles ældste klasser + gymnasiet) og 274 i alderen 55 – 90 år. De skulle fortælle om deres syn på høreapparater.
37 procent af gruppen af ældre svarede, at høreapparater primært var for ældre mennesker, mens kun 4 procent af collegeeleverne havde samme opfattelse.

De unge var også noget mere positive overfor høreapparatbrugere end de ældre. Kun 2,5 procent af de unge mente, at man som høreapparatbruger tænker langsommere end andre, mens ca. hver femte ældre havde dette synspunkt.
10 procent af de ældre så desuden høreapparater som et tegn på manglende intelligens. Det gjorde kun 1 procent af de unge deltagere.

På trods af deres positive syn på høreapparater, var mere end hver anden ung ikke meget for, selv at skulle bruge høreapparat. Til sammenligning ville det kun genere mellem 14 og 19 procent af de ældre.
Hvis høreapparaterne var mindre og mindre synlige, ville 60 procent af de unge ikke tøve med at bruge dem, hvis det var nødvendigt.

En stor del af de unge deltagere var desuden skeptiske overfor høreapparaters evne til at kompensere forhøretab. Kun 8 procent troede på, at høreapparaterne rent faktisk ville afhjælpe problemerne. 52 procent af de deltagere, der allerede bruget høreapparater svarede, at deres apparater til fulde fjernede de komplikationer, høretabet havde medført.

Kilde: www.hear-it.org