december 22, 2011

Unge fejldiagnosticeres med støjskader

Share

Unge fejldiagnosticeres med støjskader

Ny forskning sår tvivl om antallet af unge, der har pådraget sig støjskader som følge af mp3-lytning.

Det er forskere fra University of Minnesota i USA, der fastslår, at færre end 20 procent af de amerikanske teenagere har ethøretab som følge af enstøjskade.

Deres rapport peger på, at de små høretab, ørelægerne forsøger at konstatere med gængse audiometre (apparater, der bruges til at måle hørelsen, red.), har en vis fejlmargen, og at op mod 10 procent af de støjrelaterede høretab derforkan være forkert diagnosticerede.

”De fleste medier har haft megen fokus på sammenhængen mellem høj støj og høretab når de har refereret tidligere undersøgelser,” siger professor Bert Schlauch fra University of Minnesotas tale- sprog og høre-fakultet. ”Men mange af de høretab, der optræder i undersøgelsen er ikke typiske for høretab, der er forårsaget af støj.”

Forskerne fra Minnesota undersøgte hørelsen på de studerende i universitetets eget marchorkester og fandt, at 15 procent havde et høretab. De fulgte de studerende over et år, og da de lavede et gennemsnit over alle dehøreprøver de havde lavet på hver enkelt, forsvandt mere end halvdelen af de øjensynlige høretab.

Det betyder, at mennesker med normal hørelse godt kan få et resultat i en høretest, der ser ud som et mindre høretab - på grund af de unøjagtigheder, der er i gængst udstyr.

”Jeg vil gerne understrege, at vores undersøgelse ikke betyder, at folk nu slet ikke skal bekymre sig om høj lyd fra fx mp3-afspillere, til koncerter eller i forbindelse med jagt,” siger professor Schlauch. ”Skaderne kan opbygges over tid og først vise sig i en højere alder. For al støjs vedkommende gælder det, at risikoen for en høreskade stiger jo kraftigere lyden er og jo længere tid man er udsat for den,” siger han.

Kilde: www.news-medical.net, 21/09/2010