august 10, 2012

Ungdomslejr giver selvtillid og nyttigt netværk

Share

Ungdomslejr giver selvtillid og nyttigt netværk

Simone Julie Jacobsen har været med til at planlægge dette års udgave af Høreforeningens Ungdomslejr. Hvis hun ikke havde deltaget sidste år, havde hun aldrig fundet modet til at få CI, siger hun.

 

Af Jakob Brodersen

I disse dage finder Høreforeningens Ungdomslejr sted for sjette år i træk. 30 unge mellem 18 og 30 år er samlet på vandrehjemmet i Svendborg for at udveksle erfaringer og historier om at være ung med høretab.

En af dem, der har været med til at planlægge arrangementet, er 24-årige Simone Julie Jacobsen. Hun var med for første gang sidste år, og det kom til at spille en afgørende rolle for hende.

"Det har været med til at jeg turde vælge CI. For på lejren mødte jeg andre med CI og høret om deres oplevelser. Jeg kunne spørge dem om alle de ting jeg var bange for ved det. Og jeg vidste, at jeg ville have nogen at gå til. Det betød at jeg turde tage skridtet og få CI."

Også da beslutningen var taget, kunne Simone støtte sig op ad af sine venner fra netværket.

"Der var en anden, der også var med på lejren, der hed René. Han fik CI på begge ører dagen før jeg blev opereret, så vi kunne supplere hinanden hele tiden. 'har du det godt?' og sådan. Den første nat efter operationen er et helvede, fordi det gør så ondt, men så kunne man lige skrive lidt sammen. Det betød meget for mig at have nogen," siger hun.

 

Netværk og selvbevidsthed

Udover høreproblemerne og alderen har deltagerne ikke umiddelbart meget til fælles. De kommer fra hele landet, har vidt forskellige uddannelser, erhverv og interesser.

"Der er rigtig mange forskellige med, men det er som om vi bliver til en gruppe," siger Simone.
"Vi er lige, fordi vi har høreproblemer og har stor respekt for, at der fx kan være behov for at gentage. Der er stor respekt for hinandens kommunikationsform."

Deltagerne på Ungdomslejren får bygget deres netværk op blandt andre med høreproblemer, og de får opbygget et bagland, som de har kontakt med hele året - ikke kun når de mødes på lejr et sted i Danmark.

"Der er nogle mennesker, der har svært ved at være sociale. Her får de mulighed for at bryde ud af æggeskallen. Jeg har heller ikke altid været så god til det; jeg er blevet bedre til det med årene. Og det får man et godt skub til her. Det er noget af det, vi taler meget om; hvordan vi løser kommunikationssituationer selv om vi har høreproblemer."

 

Ud af rammerne

"Det handler meget om at komme ud af de rammer, man går i derhjemme," siger Simone.
"Man går måske i et miljø, hvor man er den eneste, der ikke hører så godt. Man har ikke nogen at gå til, hvis man står og skal ind i en ny klasse og har svært ved at få sagt at man hører dårligt - eller at man gerne vil være med i det sociale samvær. Men så har man nogen, man kan trække på og sige: 'jeg synes det er svært. Hvad gør du?'"

UL 2012 er Høreforeningens 6. Ungdomslejr.

Den finder sted på vandrehjemmet i Svendborg fra den 9. - 12. august.

De 30 deltagere skal bl.a. høre oplæg fra en psykolog, en sexolog, dyrke teambuilding og udveksle erfaringer og synspunkter om at have et høretab.