december 07, 2011

Ung hørehæmmet vinder over Køge Kommune

Share

Ung hørehæmmet vinder over Køge Kommune

Ung kvinde med høreproblemer tilkendt erstatning på 150.000 kr. efter uretmæssig fyring fra Køge Kommune.

En 28-årig kvinde medhøreproblemer er i dag blevet tilkendt en erstatning på 150.000 kroner ved Østre Landsret for uretmæssig fyring.

I dommen er der bl.a. blevet lagt vægt på, at kommunen ikke forsøgte at sikre et arbejdsmiljø, så den 28-årige kvinde var i stand til at passe sit arbejde på trods af høreproblemerne. Kommunen burde have investeret i teknisk udstyr og arbejdspladsindretning, der tilgodeså hendes kommunikative udfordringer.

Samtidig undlod kommunen at tilbyde kvinden en anden stilling, som hun ville have kunnet bestride – til trods for, at der rent faktisk var en ledig stilling.

Kvindens fagforening, HK/Kommunal har kørt sagen, og her er formand Bodil Otto meget tilfreds med dommen.

”Vi taler her om et dygtigt, loyalt og pligtopfyldende ungt menneske, der hidtil har passet sit arbejde upåklageligt. Kommunen har ifølge forskelsbehandlingsloven en klar pligt til at tilpasse arbejdsvilkårene til den enkelte medarbejders situation. Det er mildest talt ikke sket i dette tilfælde, og det er jeg rigtig glad for, at landsretten er enig med mig i, siger hun.

Dommen kan få stor betydning for handicappedes muligheder og rettigheder på arbejdsmarkedet fremover.

Køge Kommune skal udover erstatningen til den unge kvinde betale proces- og sagsomkostningerne. Kommunen har endnu ikke beslutte om de vælger at acceptere dommen eller at anke den til højere instans.