december 23, 2011

Undervisning i hørebeskyttelse for håndværkere

Share

Hvor meget information og undervisning skal der til for at få håndværkere til at passe på hørelsen? Det er amerikanske forskere lige nu ved at finde ud af.

Der findes erhverv, hvor det er umuligt at undgå kraftigstøj, og beskytter man ikke ørerne, er der stor sandsynlighed for, at man pådrager sig enhøreskade. Det ved de fleste – men alligevel kan det være et problem at få fx bygningsarbejdere til konsekvent at brugehøreværn, når der bliver arbejdet med støjende udstyr.

Det kan skyldes at de høreværn man bruger, er ukomfortable, at man er bange for at miste information – eller manglende viden om, hvorvidt den omgivende støj er voldsom nok til at det er nødvendigt at bruge høreværn.

En pilotundersøgelse blandt 23 bygningsarbejdere viste, at én times undervisning var nok til at få dem til at være langt mere konsekvente i deres brug af høreværn og andre støjdæmpende foranstaltninger.

Forskerne udviklede et en-times undervisningsprogram om farerne ved høj støj og brug af støjdæmpende midler. Alle håndværkerne i et byggefirma deltog og blev bagefter overvåget i to uger. Det viste sig, at de alle sammen begyndte at bruge støjbeskyttelse dobbelt så ofte som før.

I en sammenhængende undersøgelse blandt ni andre byggefirmaer, fandt forskerne ud af, at byggearbejderne var enormt gode til at videreformidle det, de havde lært, til deres kolleger. De var efter kurset lige så gode til at give informationerne videre som forskere i arbejdsmiljø.

Forskerne, der har udviklet undervisningsprogrammet på universitetet i Washington, er nu ved at undersøge, om der kan lave små, opfølgende kurser, der skal være med til at holde sikkerhedsstandarden høj.

Kilde: Reuters, 19/02/2008