december 29, 2011

Undersøgelse af Ménièrepatienter

Share

Undersøgelse af Ménièrepatienter

Både professionelle behandlere og personer, der lider af Ménières syge er enige om, at det offentliges rehabiliteringstilbud ikke er optimalt. Det er ikke koordineret godt nok, der bliver ikke samarbejdet nok på tværs af fagrupperne og tilbuddet er ikke synligt nok for de, der har brug for det.

Derfor er Videnscentret for døve, døvblevne og hørehæmmede (VCDDH) nu ved at forberede en pilotundersøgelse, der skal afsløre om tilbuddet er godt nok.

Ideelt set burde den lægelige behandling af Ménières syge følges op af relevante sociale, pædagogiske og psykologiske tilbud; men der går ofte noget galt undervejs, så ménièrepatienterne får en dårlig oplevelse af forløbet.

Efter sommerferien går videnscentret sammen med en referencegruppe bestående af en hørepædagog, en overlæge en psykolog, en specialkonsulent og en repræsentant for Ménière og Tinnitus Foreningen. De skal indkredse, hvad der "generelt er med til at gøre et rehabiliteringsforløb godt eller dårligt for en ménièrepatient".

Når pilotundersøgelsen er gennemført, skal det vurderes om der er baggrund for en mere dybtgående undersøgelse af rehabilitering af ménièrepatienter.