december 27, 2011

Udstødningsgas ødelægger hørelsen

Share

Støj kan være årsag til høreskader. Men en blanding af støj og kuldioxid fra fx bilers udstødning gør det endnu mere sandsynligt, at man med årene mister hørelsen.

Svejsere, brandmænd, mekanikere, lastbilchauffører og andre, der dagligt udsættes for store mængder kuldioxid har forhøjet risiko for at pådrage sig enstøjskade. Det viser en canadisk undersøgelse blandt 8600 arbejdere.

På grundlag af data fra det canadiske arbejdsmiljøinstitut har forskere fra universitetet i Montreal sammenlignet hørelsen hos arbejdere, der bliver udsat for mindre end 90dB i otte timer dagligt med hørelsen hos arbejdere, der bliver udsat for mere end 90 dB. I begge grupper blev en gruppe af arbejderne også udsat for kuldioxid.

Undersøgelsen viste, at de, der samtidig blev udsat for kuldioxid, pådrog sig væsentligt størrehøretab i de højefrekvenser (3 – 6 kilohertz).

Kuldioxidens ødelæggende virkning på hørelsen viser sig dog først efter mange års påvirkning i støjende omgivelser.

”I undersøgelsen kunne vi se, at det tager mindst 15 år, før vi kan se effekten af høretabet,” siger en af forskerne, Adriana Lacerda. ”Effekten stiger i takt med antallet af år, hvor man er blevet udsat,” siger hun.

Der findes flere teorier om, hvorfor kuldioxid kan være med til at påvirke hørelsen negativt i støjfyldte omgivelser. En af teserne er, at kuldioxiden nedsætter mængden af ilt i blodet, hvilket kan fremskynde nedbrydningen af cellerne idet indre øre.

”Ud fra undersøgelsen vil vi anbefale at man indregner en faktor som kronisk eksponering af kuldioxid når man skal vurdere risikoen for at pådrage sig en støjskade,” siger Lacerda.

Kilde: www.hear-it.org