december 23, 2011

Udsætter sig frivilligt for farlig støj

Share

Ny engelsk undersøgelse viser, at publikum til musikfestivaller bider smerten i sig og risikerer høreskader på frivillig basis.

Engelske Royal National Institute for the Deaf (RNID) har lavet en undersøgelse blandt musikelskere og spurgt dem om, hvordan de oplever høj musik.

Det viser sig, at halvdelen af testgruppen på 2.700 personer har oplevet direkte smerter ved høj musik. Alligevel forsøger kun 17 procent at gøre noget for at beskytte sig modstøjen ved for eksempel at gå væk fra højtalerne eller tage en pause fra det høje lydtryk.

Forskerne fra RNID er foruroligede over resultaterne og opfordrer derfor til, at folk gør noget for at redde deres ører. Det hjælper at gå bare lidt væk fra højtalerne.

"Disse resultater er en kraftig advarsel', siger Emma Harrison fra RNID til BBC. "Lydtrykket ved festivaller kan nå op niveauer over 110 decibel - det er det samme som et jetfly, der letter", tilføjer hun.

Over 80 procent af testpersonerne vurderer, at høj musik har skadet dereshørelse. Testgruppen består af 1.700 gæster fra de engelske festivaler Glastonbury, Latitude, Rise, Reading og Leeds. Derudover har 1.000 personer besvaret undersøgelsens spørgsmål via nettet.

59 procent af de 26-40-årige mænd i undersøgelsen vurderer, at de har lyttet til musik, der var så højt, at det kunne skade deres hørelse. Blandt gruppen af 26-30-årige mænd vurderede hele 66 procent, at de allerede havde skadet deres hørelse.

RNID kan tillige konkludere, at publikum er mere udsatte end festivallernes medarbejdere.

"Medarbejdere er beskyttet af lovgivning, men det er publikum, der kommer de samme steder, ikke", siger Emma Harrison og understreger, at der mangler mere information om skadevirkningerne ved høj musik.

Hun sammenligner med oplysningskampagner om tobak og alkohol, som hun mener i det mindste giver den enkelte mulighed for at træffe et informeret valg.

Kilde: Politiken