december 27, 2011

Udbredt diskrimination på det britiske arbejdsmarked

Share

Diskrimination af hørehæmmede på arbejdspladser i Storbritannien er stadig fremherskende.

Tusinder af hørehæmmede har stadig problemer med at komme i arbejde. Arbejdsgivere kan gøre en væsentlig forskel ved at foretage simple ændringer på arbejdspladsen og ved at støtte en udvikling mod et effektivt arbejdsmiljø, hvor alle er velkomne.

75 procent af den samlede britiske arbejdsstyrke er i arbejde. Til sammenligning har kun 63 procent af hørehæmmede briter i den arbejdsdygtige alder job. Det viser en undersøgelse foretaget af RNID – en landsorganisation, som repræsenterer døve og hørehæmmede i Storbritannien.

Over 53 procent af de adspurgte svarede, at en af hovedårsagerne til deres arbejdsløshed var indstillingen hos de potentielle arbejdsgivere. En mangel på basal viden om høreproblemer bliver også nævnt som en udbredt forhindring.

Også de, der har fundet arbejde, mærker modstand. Mere end 51 procent føler sig forhindret i muligheden for forfremmelse og for at udvikle deres karriere – som et resultat af deres høreproblem. 34 procent føler, at deres arbejdsplads ikke gør fuldt brug af deres kvalifikationer. 55 procent føler sig isoleret, og 24 procent finder det svært at kommunikere med deres kolleger.

75 procent mener, at det ville gavne situationen, hvis arbejdsgiverne tilbød kompetenceudvidende kurser for de ansatte. Desværre er virkeligheden, at 43 procent af arbejdsgiverne ikke tilbyder sådanne kurser.

RNID fremhæver nødvendigheden i at bekæmpe diskrimination, og opfordrer alle arbejdsgivere til i højere grad at bakke op om de hørehæmmede ansatte og skabe tilgængelige og imødekommende arbejdspladser.

Kilde: www.hear-it.org