oktober 24, 2013

Ubehandlet høretab kan føre til dårligere fysisk og psykisk sundhed

Share

En undersøgelse har påvist, at der er en sammenhæng mellem ubehandlet høretab og dårlig fysisk og mental sundhed hos ældre personer.

 

Ældre personer med ubehandlet høretab er mere tilbøjelige til at kræve hospitalsindlæggelse og lider, ifølge resultaterne af en undersøgelse fra Johns Hopkins i USA, i perioder af inaktivitet og depression.

Social isolation

Undersøgelsen viste, at 32% af personerne med ubehandlet høretab med større sandsynlighed havde været indlagt på et hospital og 36% var mere tilbøjelige til at have forløb med sygdom eller anden tilskadekomst, der varer mere end 10 dage. De var også 57% mere tilbøjelige til at have oplevet episoder med stress, depression eller dårligt humør, der varede mere end 10 dage i forhold til deres normalt hørende jævnaldrende. Eksperter, herunder eksperter fra Johns Hopkins, har i de senere år oplevet, at den fysiske og mentale tilbagegang set hos ældre personer med høretab kan være relateret til social isolation. Virkningen social isolation kan føre til hyppigere sygdomsperioder og i sidste ende indlæggelse. "Høretab kan have en dybt skadelig virkning på ældres fysiske og mentale velvære, og dermed rammer det også sundhedsplejens ressourcer," siger Frank Li, Ph.D, ørelæge og epidemiolog ved Johns Hopkins. "Vores resultater understreger, hvorfor høretab bør ikke betragtes som en ligegyldig del af aldring , men et vigtigt emne for den offentlige sundhed".

"De politiske ordførere er virkelig nødt til at overveje høretab og dets bredere sundhedsmæssige konsekvenser, når de træffer beslutninger, og det gælder især for ældre mennesker," sagde Dane Genther, læge og ledende forsker fra Johns Hopkins, hvor han er specialist i hoved- og hals kirurgi.

Brug af høreapparater kan hjælpe

Forskere på Johns Hopkins undersøger i øjeblikket, om behandling af høretab ved høreapparater eller andre typer af hjælpemidler rent faktisk kan reducere risikoen for kognitiv tilbagegang og demens.

Kilde: www.hear-it.org