marts 08, 2013

Ubehandlet høretab har en negativ indvirkning på kognitive evner

Share

Kognitive evner aftager hurtigere hos mennesker med ubehandlet høretab end hos dem med normal hørelse. Brug af høreapparater kan forebygge eller reducere kognitiv tilbagegang.

Ældre voksne med ubehandlet høretab er mere tilbøjelige til at udvikle problemer med at tænke og huske end ældre voksne med normal hørelse, viser en undersøgelse lavet høreeksperter på Johns Hopkins University School of Medicine i USA. I undersøgelsen havde frivillige med høretab, der gennemgik gentagne kognitive tests i løbet af seks år, kognitive evner, der faldt omkring 30% til 40% hurtigere end hos dem, hvis hørelse var normal. Niveauer af faldende hjernefunktion var direkte relateret til mængden af høretab, siger forskerne.

I gennemsnit udviklede ældre voksne med ubehandlet høretab en væsentlig forringelse i deres kognitive evner 3,2 år tidligere end personer med normal hørelse. Frank Lin, assisterende professor ved Johns Hopkins University School of Medicine, fortæller, at de mulige forklaringer på det kognitive fald omfatter båndene mellem høretab og social isolation, hvoraf ensomhed i tidligere forskning har vist sig som en risikofaktor for kognitiv tilbagegang. Forringet hørelse kan også tvinge hjernen til at afsætte for meget af sin energi på at behandle lyd på bekostning af energi, der ellers ville blive brugt på hukommelse og tænkning. Lin tilføjer, at der også kan være nogle fælles underliggende skader, der fører til både høre- og kognitive problemer.

Brug af høreapparater

Forskerholdet har planer om at lancere en meget større undersøgelse for at fastslå, om brugen af høreapparater eller andre hjælpemidler til at behandle høretab hos ældre voksne kan forebygge eller forsinke kognitiv tilbagegang. En tidligere undersøgelse, foretaget for the National Counsil of Ageing i USA, fandt, at høreapparatbrugere blev opfattet som havende bedre kognitiv funktion end ikke-brugere, og at være mindre indadvendt. Generelt havde høreapparatbrugere en større generel sundhedstilstand end ikke-brugere, herunder en højere selvtillid, bedre socialt liv og bedre mental og fysisk sundhed. "Vores resultater viser, at høretab ikke bør betragtes som en ligegyldig del af aldring, fordi der kan komme nogle alvorlige langsigtede konsekvenser for en sund hjernefunktion," siger Lin.

"Vores resultater understreger, hvor vigtigt det er for læger at drøfte hørelse med deres patienter og være proaktiv i håndteringen af et eventuelt høretab."

Kilder: www.hear-it.org 11/02/2013