december 27, 2011

Tyskland vil hørescreene nyfødte

Share

Tyskland vil hørescreene nyfødte

I modsætning til i Danmark, får nyfødte tyske børn ikke deres hørelse undersøgt når de kommer til verden. Nu sætter de tyske myndigheder et pilotprojekt i søen med henblik på at gøre om i Danmark.

Det er et spørgsmål om sund økonomi, når det tyske sundhedsministerium sætter programmet i gang.
Ubehandledehøretab hos børn giver nemlig langt mere alvorlige og omkostningsfyldte konsekvenser, hvis de opdages sent. Ministeriet anslår, at en til to promille af de børn, der bliver født i Tyskland, har høreproblemer.

Mellem 80.000 og 150.000 børn lider af moderate høretab. Dertil kommer, at mellem tre og fire procent af alle børn har lettere høretab. I alt bliver det til ca. en halv million tyske børn med nedsat hørelse.
80.000 tyske børn har så store høreproblemer, at de ikke kan enkeltintegreres, men skal undervises på specialskoler.

Uopdaget – og ubehandlet – høretab hos børn kan få meget alvorlige konsekvenser for barnets udvikling; sprogligt, intellektuelt, socialt og følelsesmæssigt. Derfor har tyske specialister i årevis plæderet for, at der burde indføres et screeningsprogram, der kunne opdage høreproblemer hos nyfødte. Sådan et program findes allerede i bl.a. Danmark, USA, Østrig, Holland, Belgien, England og Israel.

I dag bliver børn med høreproblemer i Tyskland i gennemsnit opdaget, når børnene er 2 ½ år gamle.

Kilde: www.hear-it.org