december 29, 2011

Tyske politikere tager høretest

Share

Tyske politikere tager høretest

Den tyske brugerforening for personer med høreproblemer har ved et tre-dages event tilbudt høreprøver til politikere og embedsmænd.

119 rigsdagsmedlemmer og 483 embedsmænd takkede ja til tilbuddet. Det er anden gang, brugerforeningen står bag et sådant initiativ - og resultatet af testen blev også næsten identisk med resultatet af sidste høretest, der fandt sted i år 2000.

37 procent af politikerne og 29 procent af embedsmændene havde mistet noget af hørelsen. At procentdelen af politikere med høretab er højest, skyldes den højere gennemsnitsalder.

"Resultatet stemmer overens med udbredelsen af høreproblemer i den tyske befolkning," siger Karsten Mohr fra brugerforeningen Forum Besser Hören og peger på, at omkring 15 millioner mennesker i Tyskland har høreproblemer - men at kun to en halv million bruger høreapparat. "Der er et voldsomt behov for oplysning," tilføjer han.

Blandt de politikere, der fik foretaget høreprøver, var også sundhedsminister Ulla Schmidt. Hun har tidligere slået til lyd for større opmærksomhed omkring farerne ved at udsætte unge for overdreven støj.

Sammenlignet med høretesten i år 2000, viste den nye test, at der stadig er det samme antal ikke-erkendte og ubehandlede høretab. Derimod har der i år været større interesse for at deltage i testen. Der var i år 45 procent flere politikere og embedsmænd, som valgte at deltage.

Kilde: www.hear-it.org