december 27, 2011

Tyske diskoteker skruer ned

Share

Tyske diskoteker skruer ned

De lokale myndigheder i delstaten Bayern vil have sat et loft for, hvor højt der må spilles på diskoteker.

Det er Bayerns sundhedsminister, Werner Schnappauf, der har foreslået et lovmæssigt loft på 99 dB på alle diskoteker i hele Tyskland. Formålet er at forsøge at begrænse antallet af unge, der pådrager sig høreskader fordi de udsætter deres ører for alt for høj musik.

Ifølge nye overslag, har tre ud af ti unge tyskere høreproblemer.

Schnappauf foreslår en støjgrænse på 99 dB, som skal overvåges af myndighederne. Hvis grænsen overskrides, skal det resultere i bøder. Hans forslag bakkes op af sundhedsministeren i delstaten Saksen, Helma Orosz.

Forslaget kommer efter en måling af lydniveauet på 20 diskoteker i Bayern. I 16 af dem, var det gennemsnitlige lydtryk højere end den foreslåede grænse. Det ærgrede myndighederne, der tidligere har lagt op til, at lydniveauet frivilligt blev holdt nede.
Tidligere har tyske diskjockeyer kunnet tage en uddannelse for at lære om farerne ved at spille for højt. Forhåbningerne var, at det ville få DJerne til at holde lydniveauet nede. Samtidig blev diskotekerne opfordret til at sætte synlige støjmålere op og ansætte DJer, der havde taget uddannelsen – men alt sammen uden effekt, hvilket nu får sundhedsmyndighederne til at gå ad lovgivningens vej.

EUs støjgrænse for støj på arbejdspladsen er på 87 dB. Hvis den støjgrænse bliver overskredet, skal arbejdsgiveren sørge for høreværn til de ansatte.

Kilde: www.hear-it.org