december 07, 2011

Tysk lovgivning skal beskytte børns ret til at larme

Share

Tysk lovgivning skal beskytte børns ret til at larme

Larm fra legende børn er ikke generende støj. Det lovgiver den tyske regering nu om.

Den tyske regering har bebudet et lovindgreb, der skal imødekomme en stadigt stigende mængde klager overstøj fra børn og børneinstitutioner.

Støjregulativerne hører under det tyske miljøministerium, og her er man lige nu ved at udarbejde en lovændring, der tilgodeser børnene.

”Støj, der stammer fra børneinstitutioner, legepladser og boldbaner, kan generelt ikke anses for at have en miljøskadelig effekt,” står der blandt andet i den nye lovændring.

Samtidig arbejder regeringen for endnu en lovændring, der skal gøre det nemmere at åbne børneinstitutioner i rene beboelsesområder.

”Børn, der larmer, er ikke noget, borgerne har brug for at blive beskyttet mod i loven. Det er et udtryk for liv og livlighed,” siger byggeriminister Peter Ramsauer.

Ligesom Danmark, står Tyskland ud for en alvorlig demografisk udfordring. Kun 14 procent af befolkningen er under 14 år.
Samtidig er antallet af klager over støj fra børn eskaleret voldsomt over de seneste år, hvilket har ført til, at børnehaver og andre daginstitutioner enten ikke har fået byggetilladelse, eller er blevet pålagt at bygge store, støjskærmende mure for ikke at genere naboerne.

Støjklagerne kommer dog ikke nødvendigvis fra ældre medborgere. Klagerne er ofte mennesker i alderen 30-40 år, der er bekymrede over, om værdien på deres bolig vil forringes, hvis der bliver opført en ny børnehave ved siden af.

Kilde: afp, 14/01/2011