juni 25, 2012

Tre ud af fire høreapparatbrugere får bedre hørelse

Share

Tre ud af fire høreapparatbrugere får bedre hørelse

Ny undersøgelse viser, at høreapparater giver bedre hørelse for næsten tre ud af fire med høreproblemer. Men kun hver femte med høreproblemer bruger høreapparat.

 

En undersøgelse gennemført af den amerikanske forening for pensionister AARP (American Association for Retired People) viser, at kvaliteten af hørelsen er forbedret blandt næsten tre ud af fire efter at de er begyndt at bruge høreapparater.

Blandt de deltagere i undersøgelsen, der brugte høreapparat, gav 33 procent udtryk for, at kvaliteten af deres hørelse var blevet meget bedre; 40 procent skrev at den var noget bedre.

2232 personer på 50 år eller mere deltog i undersøgelsen. 67 procent af dem svarede ja til at de havde høreproblemer, men kun knap hver femte (18 procent) brugte høreapparater.

Alt i alt betyder det, at 47 procent af de, der havde høreproblemer ikke havde fået dem behandlet.

Blandt høreapparatbrugerne brugte 61 procent apparaterne i alle døgnets vågne timer. Knap en tredjedel tog apparaterne på, når de følte at de havde behov for det.

Kilde: www.hear-it.org, 18/06/2012