december 27, 2011

Trafikstøj et stort problem i københavnske skoler

Share

Trafikstøj et stort problem i københavnske skoler

Hver sjette skole eller daginstitution har problemer trafikstøj, der generer undervisningen og hæmmer elevernes indlæringsevne. I København har hver tredje skole problemer.

Fra eksperternes side er der bred enighed om, hvor skadelig støjpåvirkning er – især for børn, der sidder i en undervisningssituation.
I nogle skoler er der målt en baggrundsstøj fra trafik på op til 75 dB. Selv om beggrundsstøjen maksimalt bør være 30 – 35 dB.

”Børns evne til at forstå en tekst bliver mindre. Deres indlæringsevne bliver nedsat, og hukommelsen forringes,” siger professor Staffan Hygge fra Gävle Universitetet i Sverige. Han bliver bakket op af danske Marie Louise Bistrup, der er byplanlægger og Master of Public Health.
”Ved udsættelse for vedvarende støj er der risiko for, at børns læring og sprogudvikling påvirkes negativt,” siger hun. ”Mange børn er mere sårbare end voksne, derfor burde deres arbejdsmiljø være mindst lige så godt som voksnes.”

Bjørn Dahl er formand for Kommunernes Landsforenings teknik- og miljøudvalg. Han mener, at hovedårsagen til, at der ikke r gjort mere for at lave støjdæmpende tiltag skyldes, at det er dyrt.
”Det er det samme på kloakområdet,” siger han. ”Vi får først rigtig fokus på det, når kloakkerne strømmer over – når skaden er sket.”

Kilde: 24timer 10/10/07