december 27, 2011

Trafikstøj – en koldblodig dræber

Share

Det er næsten lige så livsfarligt at bo i nærheden af en støjende vej som at færdes i trafikken.

For beboerne i de 150.000 danske husstande, som ligger i umiddelbar nærhed af støjende veje, er sandsynligheden for at blive ramt af en hjerte-kar-sygdom 20-30 procent større. Dermed er støjen tæt på selve trafikken på ranglisten over ”dræbere” i dagens Danmark.

Det er den tyske støjforsker Wolfgang Babisch, som har lagt de triste resultater på bordet. Resultater, som bygger på undersøgelser af sygdomsmønsteret for tyske borgere, som bor i nærheden af stærkt trafikerede veje.

”Mine studier har vist, at det kan have store helbredsmæssige konsekvenser for mennesker, der dagligt udsættes for mere end 65 db,” siger Wolfgang Babisch, som er en af Europas førende forskere inden for støjgener.

I Danmark er der afsat 100 millioner kroner til en vejstøjs-strategi, og ti procent af udgiften til nye motorveje går til støjreducering. Men det er ikke godt nok, mener miljøordfører for Socialdemokraterne, Torben Hansen:

”Trafikstøj er et stort og overset sundhedsproblem. 100 millioner er en begyndelse, men trafikken bliver tættere for hvert år, og i forhold til hvad man allerede ved, bliver der ikke gjort nok for at nedkæmpe støjen med de muligheder, der er,” siger han – og peger på støjreducerende dæk og asfalt, støjskærme og isolerede vinduer.

Kilde: Politiken / Dato