december 22, 2011

Tolkeuddannelse forbliver i Århus

Share

Tolkeuddannelse forbliver i Århus

På trods af planer om at nedlægge tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus, har Undervisningsministeren besluttet, at uddannelsen skal forblive i byen.

I foråret meldte professionshøjskolen UCC ud, at de ville nedlægge skolens uddannelse til tegnsprogstolk i Århus og samle hele uddannelsen i København. Det medførte et mindre ramaskrig blandt studerende og tolkebrugere i Jylland, som frygtede, at en skolelukning på længere sigt ville medføre mangel på tolke i Jylland.

Og det er Undervisningsministeriet tilsyneladende enig i. I marts måned iværksatte ministeriet en analyse af tegnsprogsuddannelsen, som nu er færdig og offentliggjort på ministeriets hjemmeside. Af den fremgår det blandt andet, at ministeriet mener, at der fortsat er behov for en tegnsprogstolkeuddannelse i både Århus og København, at de studerende i Århus bør have et bedre studiemiljø – og at det fortsat bør være UCC, der står for uddannelsen.

"Da vi bad om en undersøgelse af tegnsprogstolkeuddannelsen, var det for at få et solidt grundlag at vurdere uddannelsens fremtid på. Undersøgelsen viser, at det vil være problematisk at lukke uddannelsen i Århus. Det gælder både for de studerende, men også i arbejdsmarkedsmæssig forstand. Jeg har derfor besluttet, at tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus fortsætter i en årrække, og at der skal udvikles en ny uddannelse tilpasset ændrede behov for tolkning," siger undervisningsminister Tina Nedergaard (V).

Kilde: Pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet, 16/08/2010