december 29, 2011

Tolkeprojekt en fordel for nærdemokrati

Share

Tolkeprojekt en fordel for nærdemokrati

Det Sociale Tolkeprojekt formidler tolke til situationer, hvor der ellers ikke ville være tolkebistand. På den måde er projektet med til at sikre, at personer med høreproblemer har mulighed for at deltage i møder i bl.a. beboerforeninger.

En af tolkeprojektets brugere er Arno Kreutz Nielsen, der er formand for boligselskabet Teglværksgården i Helsingør. Han har nedsat hørelse og ville have haft store problemer med at deltage i Boligselskabernes Landsforenings kongres tidligere på året - hvis det da ikke var fordi Arno Kreutz Nielsen gennem Det Sociale Tolkeprojekt havde fået bevilget en skrivetolk, der tolkede for ham under hele kongressen.

"Det er især en stor hjælp for beboere fra boligselskaber, fordi de ikke kan betale udgifterne til en tolk. De har ofte meldt fra overfor beboermøder, selv om de ikke ønsker at isolere sig," siger lederen af LBHs tolkeadministration, Diana Ziwes.

Kilde: Beboerbladet, september 2004