december 27, 2011

Tolke til patienter med høretab

Share

Tolke til patienter med høretab

Misforståelser og problemer med at få fat i alt, hvad lægerne siger, er udbredte problemer for mange personer med nedsat hørelse når de er ved lægen eller er indlagt på hospitalet. I Tyskland skal en ny lov sørge for bedre kommunikation mellem læger og patienter.

Den nye lov giver alle med nedsat hørelse ret til at få assistance fra en tolk, hvis de er indlagt på et sygehus eller er til konsultation hos lægen. Ifølge loven om social assistance skal organisationerne i det tyske sundhedsvæsen og forsikringsselskaberne ”dække udgifterne i forbindelse med tegnsprog eller andre tiltag, der kan lette kommunikationen.”

Patienter medhøretab står ofte overfor kommunikationsproblemer når de er ved lægen. Der forekommer ofte misforståelser, og der er risiko for, at en patient med nedsat hørelse går glip af en del af samtalen og den vejledning, lægen måtte give.
Undersøgelser har vist, at man som patient med høreproblemer ofte finder det svært eller pinligt at skulle bede lægen om at gentage en diagnose eller en instruktion – selv om man måske er gået glip af en væsentlig del af det, der er blevet sagt.
Det kan have meget alvorlige konsekvenser, men problemet kan løses ved fx at bruge en tolk.

Kommunikationen mellem læge og patient er meget vigtig. Hvis ikke den forløber let, bør patienten med høreproblemer udnytte sin lovfæstede ret til at få hjælp fra en tolk.

Ifølge den tyske lov, er der ikke krav om, at man skal kunne dokumentere et specifikt høretab for at kunne få assistance fra en tolk.

Kilde: www.hear-it.org