Tolk

Share

Har man et stort høretab, kan man normalt få bevilget tolk til en række funktioner.

Offentlige instanser er lovmæssigt forpligtet til at stille tolk til rådighed, hvis man som hørehandicappet har brug for det; skal man medvirke ved en retssag, stiller retten en tolk til rådighed, bliver man indlagt, skal sygehuset sørge for en tolk osv.

Har man brug for tolk i andre sammenhænge eller ved rent private arrangementer, kan man få bevilget en tolk af

Det Sociale Tolkeprojekt.

En tolk omsætter det talte ord så hurtigt som muligt, så man bedre kan følge med og ikke behøver bruge tid og energi på at være nervøs for at man misforstår eller hører forkert.

Der findes forskellige typer tolkning: skrivetolkning, mund-hånd-systemstolkning og tolkning med tegnstøttet kommunikation.

Tolke er omfattet af loven om tavshedspligt på lige fod med bl.a. psykologer og læger.