december 27, 2011

Tinnitusterapi over nettet

Share

Der findes ikke nogen behandlingsmetode, der helt kan fjernetinnitus' ringen og hyletoner for ørerne, fordi ingen ved præcis, hvorfor fænomenet opstår. Men nu viser en svensk undersøgelse, at terapi over Internettet kan lette på nogle af de symptomer, der ofte følger med. Angst og depression blev mindre hos en gruppe personer med tinnitus, der deltog i terapi på nettet.

Selve terapien bestod af seks uger med øvelser, som deltagerne selv skulle stå for. Som en del af programmet fik deltagerne instruktioner i afslapningsøvelser og fik gode råd til, hvordan de skulle tackle negativer tanker og forestillinger. Hver uge meldte de om eventuelle fremskridt til en hjemmeside, hvor de også kunne stille spørgsmål.

117 personer med tinnitus deltog i en undersøgelse af terapiformen i efteråret 2002. Knap halvdelen deltog i terapien og resten udgjorde en kontrolgruppe. De, der deltog i terapien oplevede en række forbedringer i deres almene tilstand - forbedringer, der fortsatte et helt år efter.

Anspændthed, træthed og koncentrationsbesvær var nogle af de symptomer, internetterapien hjalp på.
Ved at lave en speciel skala for at kunne måle deltagernes velvære, viste det sig, at næsten en tredjedel af deltagerne fik det 50 procent bedre. Tilsvarende fik kun 4 procent af deltagerne i kontrolgruppen det lige så godt.

Terapien lettede også på mere alvorlige problemer som depression og angst. I gennemsnit faldt deltagernes depression med 42 procent og angst med 33 procent. I kontrolgruppen blev angsten fem procent mindre, mens der ikke var nogen ændring i forekomsten af depressioner.

Deltagerne blev bedt om at beskrive deres egen tinnitus i en dagbog. Beskrivelserne tyder på, at ubehaget ved deres tinnitus blev mindre.

Kilde: www.hear-it.org