november 22, 2013

Tinnitus og høretab truer teenageres fremtid

Share

Ifølge en ny undersøgelse har en ud af fem teenagere en permanent ringen for deres øre.

Mange teenagere er omgivet af alt for høje lyde i deres dagligdag . De går til koncerter , festivaler, fester osv. og de ofte lytter til musik, der er for høj og de lytter for længe på deres hovedtelefoner.

Ifølge undersøgelsen har en ud af fem gymnasieelever permanent ringen for ørerne og det stammer fra støjende situationer . Desuden oplever tre ud af fire af de unge mennesker midlertidig tinnitus og kun 5% bruger nogle form for beskyttelse af hørelsen mod kraftig støj, som eksempelvis ørepropper.

Der er kun få teenagere, der beskytter deres ører fra høje lyde og høj musik og forskerne opfordrer derfor forældrene til at være opmærksomme på deres børns vaner.

Generende tinnitus

Støjende situationer medfører, at mange teenagere oplever, at det ringer for ørerne, og de kan risikere permanent skade på hørelsen. Sådanne høreskader er klart forbundet med tinnitus eller høretab.

Tinnitus kan være meget generende og kan have store konsekvenser for enkeltpersoner. Mange mennesker finder tinnitus generende nok til at søge lægehjælp.

Generende tinnitus forstyrrer en persons søvn, koncentrationsevne, kommunikation og evne til at slappe af. For teenagere kan generende tinnitus betyde, at de vil falde bagud rent fagligt, hvilket kan have en stor indflydelse på deres fremtid.

Selvpåførte støjkilder

Udover larmende koncerter, fester og festivaler risikerer mange teenagere at få et høretab gennem brug af lytteudstyr såsom hovedtelefoner .

Forældre anbefales at tjekke, at deres børn lytter til musik på et normalt niveau og sikre, at deres børn bruger høreværn i støjende miljøer.

Om undersøgelsen

Forskere fra Antwerpen Universitetshospital i Belgien gennemførte undersøgelsen , som blev offentliggjort i tidsskriftet ' PLUS ONE '. Undersøgelsen omfattede 4.000 flamske studerende, der blev udspurgt om ringen for ørerne og deres holdninger til kraftig støj og høreværn.