december 29, 2011

Tinnitus kan skyldes hjernefejl

Share

Tyske forskere mener, de har fundet tegn på at nogle former fortinnitus dannes i hjernen. Lydene opstår på samme måde som f.eks. fantomsmerter i amputerede lemmer.

Forskerne ved universitetet i Tübingen har påvist, at hvis man udsætter dele af hjernen for højfrekvente magnetiske bølger, kan det mildne tinnitusen midlertidigt.
Forskerne har gennemført et forsøg, hvor 14 mennesker med kronisk tinnitus deltog. Otte af dem oplevede at deres tinnitus forsvandt et stykke tid. En af dem syntes, den blev værre, mens de resterende fem ikke oplevede nogen forskel.

Tinnitus opstår normalt, hvis man har været udsat for meget høje lyde, men kan også opstå efter øreinfektioner, tilstoppet øregang, medicin eller slag på hovedet. Nyere teorier omkring tinnitus peger på, at lyden ikke dannes i selve øret, men i hjernen, hvor lydene bliver behandlet.

Kilde: Hear-It