december 22, 2011

Tinnitus ikke arveligt

Share

Tinnitus ikke arveligt

Tinnitus er ikke en arvelig lidelse. Det viser en omfattende ny undersøgelse fra Norge.

Tinnitus er ikke arveligt. Det er en af de væsentligste konklusioner i en stor undersøgelse foretaget af forskere på Akershus Universitetshospital i Oslo.

Her har man set nærmere på data fra 12.940 ægtefolk, 27.607 forældre og børn og 11.498 søskende. Alle udfyldte spørgeskemaer og fik foretaget enhøreundersøgelse.

Efterfølgende fik en gruppe på 16.186 personer medhøretab og en kontrolgruppe på 17,785 normalthørende tilsendt et uddybende spørgeskema, der gik mere i detaljer omkring oplevelsen af tinnitus. 28.066 svarede på skemaet.

Resultatet viste, at lidt flere end hver femte havde tinnitus eller tinnitussymptomer, men forskerne fandt kun meget få sammenfald, der kunne antyde at tinnitusen skulle være arveligt betinget.

Kilde: www.upi.com, 19/02/2010

  • Læs hele undersøgelsen her på engelsk.