december 22, 2011

Tinnitus efter kræftbehandling

Share

Tinnitus efter kræftbehandling

Mænd, der har overlevet testikelkræft, plages ofte af tinnitus og andre høreproblemer.

Mænd, der har været i behandling for testikelkræft med kemo-midlet cisplatin, har forhøjet risiko for et blive ramt af alvorlige bivirkninger, der blandt andet går ud overhørelsen.

Det viser en ny undersøgelse fra Norge, der netop er blevet offentliggjort.

Undersøgelsen omfattede 1409 nordmænd, der blev behandlet for testikelkræft i perioden 1980 – 1994 og som deltog i en opfølgende undersøgelse i årene 1998 – 2002.

Forskerne fandt ud af, at de mænd, der havde modtaget behandling i form af kemoterapi, havde en væsentligt højere risiko for alvorlige bivirkinger inden for fire – 21 år efter behandlingens start. Bivirkningerne omfattede blandt andet tinnitus,høretab og følelsesløshed.

”Et af de vigtigste mål i behandlingen af testikelkræft er at minimere de giftige effekter uden at gøre behandlingen mindre effektiv,” siger Dr. Marianne Brydoy fra Haukeland Universitetshospital i Bergen, der sammen med sine kolleger står bag undersøgelsen.

Danmark er et af de lande i verden, hvor testikelkræft hyppigst forekommer. Hvert år rammes knap 300 danske mænd af kræftformen – typisk i alderen 15 – 40 år.

Flere end 90 procent bliver helbredt og overlever.

Kilde: www.usnews.com, 25/11/2009