juni 08, 2012

Tinnitus blandt krigsveteraner slår alle rekorder

Share

Tinnitus blandt krigsveteraner slår alle rekorder

Antallet af amerikanske soldater der vender hjem fra krigene i mellemøsten og har behov for pension er større end nogensinde før. Tinnitus og høretab er blandt de mest udbredte lidelser.

 

Flere end ni års militært engagement i henholdsvis Afghanistan og Irak trækker sine dybe spor i den amerikanske økonomi. Men det er ikke kun udgifterne til materiel og mandskab, der belaster den slunkne statskasse.

Næsten halvdelen - godt 45 procent - af de 1,6 millioner soldater, der har været udsendt, har efter hjemkomsten søgt om kompensation på grund af de skader, der har pådraget sig i tjenesten.

Flere end 350.000 soldater lider af tinnitus og 177.000 har fået høretab under udstationeringen. Dermed er høreproblemer sammenlagt den mest udbredte skade. Post-traumatisk stresssyndrom (PTSD) berører over 400.000 veteraner.

I forhold til tidligere konflikter, USA har været involveret i, har antallet af veteraner, der efterfølgende har søgt kompensation, aldrig været så højt. Efter den første golfkrig i starten af 1990'erne søgte 21 procent efterfølgende støtte.

Samtidig er der en tendens til, at de nye veteraner anmelder flere skader end før. I gennemsnit søger de kompensation for 11 - 14 skader. Veteranerne fra krigen i Vietnam i 60'erne og 70'erne søgte i gennemsnit for færre end fire.

Der kan være flere årsager til at antallet af anmeldte skader er stigende. Dels skyldes det øget opmærksomhed omkring lidelser som PTSD, dels er den hjemlige økonomi svag, hvilket kan være et incitament til at søge økonomisk kompensation - og dels overlever flere soldater.

Udgifterne til at dække soldaternes krav anslås til at løbe op i mellem 600 og 900 milliarder dollars.

Kilde: Associated Press, 31/05/2012