Tinnitus

Share

Gode råd på arbejdspladsen, hjemme eller på rejsen

Gode råd på arbejdet, hjemme eller på rejse

På arbejdet

· Vær åben omkring dit høretab og informér andre om konsekvenserne af det
· Acceptér at du er hørehæmmet
· Fortæl andre, hvad du har brug for
· Gør krav, men vær forstående
· Husk på at dine kolleger ikke kan lave dig om til en normalt hørende
· Fastsæt regler for kommunikationen
· Focusér på den, som er nærmest
· Prøv ikke at følge med i en samtale, hvis det er umuligt
· Hvis det er vanskeligt for dig at klare dit arbejde, så find et andet job.
· Tænk på din fremtidige beskæftigelse

Hjemme

· Brug altid høreapparater
· Skjul ikke dit høretab
· Informér familie og venner om din situation og dets konsekvenser
· Lær din familie at holde øjenkontakt, når de taler, og at tale højt og tydeligt
· Vær ikke flov over dit høreproblem - det er normalt
· Husk at du ikke kan alt
· Lær din familie hvordan de får dig med i samtalen
· Undgå baggrundsstøj
· Du har ret til at slappe af
· Brug ikke dit høretab som undskyldning for andre problemer


På rejse

· Brug øjnene
· Se på andre og gør ligesådan!
· Hav altid papir og blyant/kuglepen
· Forbered altid din rejse i god tid
· Tag rejsebeskrivelser med
· Samtal ikke under kørslen
· Tag høreapparaterne af under flyvning
· Brug evt. FM-anlæg
4-10/0402/SH